IMCG

Frida Barrett anställs som projektledare på IMCG

2019-03-20

IMCG värvar Härryda kommuns internationella samordnare Frida Barrett.
– Med hennes gedigna erfarenhet av projektledning, offentliga finansieringsinstrument och Agenda 2030 passar hon rakt in i vår verksamhet. Frida Barrett blir en nyckelspelare i företaget, säger Anna-Karin Dahlin, kommunikationschef och teamansvarig på IMCG.

IMCG är engagerade i ett flertal nationella och internationella innovationsprojekt inom hållbar samhällsutveckling. Två av satsningarna går under året in i strategiskt viktiga faser med marknadsintroduktion och internationalisering.
– Det ska bli spännande att ta klivet från offentlig till privat sektor och aktivt få driva dessa processer och projekt framåt i en ny roll. IMCG är ett företag som gör skillnad och arbetar med det som jag är intresserad av: gröna innovationer och hållbara lösningar för städer och samhällen, säger Frida Barrett.

Expertis: Agenda 2030
I många år har Frida Barrett arbetat med offentligt finansierade samverkansprojekt. Ett återkommande inslag i uppdragen har varit hållbarhet och senast har hon verkat som planeringsledare med fokus på internationella kontakter. Frida Barrett har också ansvarat för att utveckla Härrydas Agenda 2030-strategi, vilken pekar ut hur kommunen bäst ska arbeta för att nå de globala målen.
– I mitt strategiska hållbarhetsarbete ser jag tydligt att företag behöver utveckla nya smarta lösningar för våra samhällen. Städer, kommuner och näringsliv i såväl Sverige som utomlands behöver dessutom samverka för att hitta gemensamma arbetssätt som adresserar de globala målen.

– Frida Barretts kompetens inom hållbarhetsområdet i kombination med hennes starka nätverk nationellt och internationellt kommer att bli viktiga pusselbitar för IMCGs kunder, säger Anna-Karin Dahlin.

Frida Barrett börjar sin anställning hos IMCG den 3 juni 2019.