IMCG

Fåtal enhörningar eller många arbetshästar – behöver vi välja?

2019-04-02

Vi behöver omgående få många fler som vill bygga upp och utveckla långsiktiga verksamheter som adresserar hållbarhetsmålen. Det menar Lena Holmberg, innovationsprojektledare på IMCG.
– Det finns ingen motsättning mellan att tjäna pengar och göra gott för samhället, men med dagens stödstrukturer för entreprenörer är det inte helt enkelt. Vi behöver utröna vägar som stöttar hållbara satsningar i såväl snabbväxande start-ups som i befintliga verksamheter.

Massiva insatser behövs för att snabbt uppnå FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) och entreprenörskap är utpekat som ett viktigt redskap. Idag har Sverige ett väl utvecklat system för att stötta nyföretagande men de flesta delarna är fokuserade på att sålla ut ett litet antal entreprenörer med egna, unika tekniska idéer som kan bli stora kommersiella framgångar, så kallade ”enhörningar”.
– Istället för att enbart stötta dem som har potential att bli stora kommersiella framgångar finns det stora samhällsvinster att också hjälpa dem som har hållbarhet som målsättning och vinst som medel. Vi borde inte behöva välja mellan att skapa stall för enhörningar eller arbetshästar, säger Lena Holmberg.

Stimulera omedelbar förändring
I förstudien ”Impact Entrepreneurship Competence Development”, som finansieras av Vinnova, ska IMCG undersöka vad som krävs för att vi ska få fler ”Impact Entrepreneurs”, dvs entreprenörer och intraprenörer som driver utveckling av affärer och verksamheter i en hållbar riktning. Genom intervjuer med nyckelaktörer inom näringsliv, akademi och startup-sektorn i Sverige och utomlands ska både hinder och hävstänger identifieras i form av synsätt, finansiering, lagstiftning, belöningssystem och tillgång till resurser.
– En förhoppning är att arbetet ska stimulera till omedelbar förändring, men också skapa en grund för hur Vinnova och andra nyckelaktörer kopplade till entreprenörskap kan agerar för att ta bort barriärer och stimulerar framväxt av fler ”impact entrepreneurs”.