IMCG

IMCG rekryterar erfaren chef från KappAhl

2019-04-08

Från nyckelpositioner inom retailjättarna KappAhl och Lindex tar Annki Edström nu plats som projektledare på IMCG.
– Med spänning byter jag bransch. Jag ser fram emot att få möta kunder och hjälpa dem vidare i sitt förändringsarbete, säger Annki Edström.

Annki Edström har arbetat närmare 20 år i ledande befattningar på KappAhl. Bland annat med ansvar att optimera varuflödet inom koncernen, vilket innebar att leda och driva effektiviseringar och implementera förändrade arbetsprocesser i flera länder samtidigt.
– Många verksamheter som driver innovationsprojekt behöver hjälp att förändra sitt sätt att arbeta och med att utveckla sina erbjudanden, så att resultaten från innovationssatsningarna växer vidare inom den egna verksamheten. Här kommer Annki Edströms kompetens och erfarenhet bli mycket viktig, säger Jonas Norrman, vd på IMCG och ansvarig för företagets innovationstjänster.

Det blir viktigt att skapa strukturer där det går att fatta beslut under osäkerhet och samtidigt skapa förståelse för vad som förändras långsamt och vad som förändras fort.

Förstå förändringsprocessen
Annki Edström är starkt affärsdriven och en mycket skarp analytiker. Hon kommer främst vara aktiv i uppdrag kopplade till verksamhetsutveckling, förändringsprocesser och att bygga upp fungerande projektkontor med planering, rapportering och internrevision. Något som är särskilt viktigt för verksamheter som driver innovationsprojekt med finansiella bidrag från exempelvis EU-program eller Vinnova.
– Med en lång chefskarriär i bagaget vet jag vad som behövs för att driva en organisation framåt. Både för personal och ledning. Det blir viktigt att skapa strukturer där det går att fatta beslut under osäkerhet och samtidigt skapa förståelse för vad som förändras långsamt och vad som förändras fort. Jag ser fram emot att möta våra kunder, hjälpa dem att utveckla sina affärer och bidra till att de når sina effektmål, säger Annki Edström.