Innovation

Stora möjligheter för företag med hållbar riktning

2019-04-10

Att koppla hållbarhet till business har stor affärspotential. Trots det startas inte tillräckligt många bolag som har produkter och tjänster för minskad klimatpåverkan i sin portfölj.
– Det finns en stor outnyttjad affärspotential inom hållbarhet, säger Lena Holmberg, innovationsprojektledare på IMCG.

Klimat- och miljödebatten går varm i världen, men inom näringslivet är de hållbara affärssatsningarna mer kalla än de borde.
– Det är högintressant med bolag som både har en stark affärspotential och kan bidra till en positiv samhällsförändring. Såväl investerare som konsumenter efterfrågar detta idag. Därför måste vi ta reda på hur hållbarhet kan hamna högre på agendan och blir en självklar affärsstrategisk fråga.

”Impact entrepreneurs” är avgörande för att skapa framgång. Vi ingår själva i segmentet och har en stor förståelse för vilken kompetens som behövs, men också för vilka utmaningar som finns.

Hållbara investeringar
I en debattartikel på DI Debatt (nr 67/2019) skriver styrelsen för Stockholm Finance Center att det behövs en hållbarhetsrevolution inom finanssektorn.
– Vi vet vilken kraft som finns om aktörerna som styr det globala kapitalet fokuserar på att investera i finansiella produkter, fonder och bolag som löser globala problem. Investeringar i företag med hög hållbarhetsprestanda går hand i hand med finansiell avkastning, skriver styrelsen.

Impact
Entrepreneurship
Entreprenörskap är utpekat som ett viktigt redskap för att snabbt uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. I förstudien”Impact Entrepreneurship Competence Development”, som finansieras av Vinnova ska IMCG undersöka hur vi får fler drivna intraprenörer och entreprenörer, som vill bygga upp och utveckla långsiktiga verksamheter som adresserar hållbarhetsmålen – så kallade ”Impact Entrepreneurs”. Såväl i befintliga verksamheter som i nya företag.
– Det är viktigt att IMCG har en lång tradition av att jobba med sammanhang där ”impact entrepreneurs” är avgörande för att skapa framgång. Vi ingår själva i segmentet och har en stor förståelse för vilken kompetens som behövs, men också för vilka utmaningar som finns. Vi har ett stort nätverk av aktörer som arbetar med innovation kopplat till hållbarhetsfrågor, både i Sverige och internationellt, säger Lena Holmberg, ansvarig för förstudien.