IMCG

Tre sätt att skapa marknad för nya hållbara innovationer

2019-05-29

För att introducera nya innovationer som möter samhällets miljöutmaningar måste efterfrågan på marknaden stimuleras genom ett paket av aktiviteter.
– Det är ökad efterfrågan som driver utvecklingen framåt och ytterligare stärker de hållbara innovationernas konkurrenskraft gentemot de gamla miljöpåverkande lösningarna, säger Jonas Norrman vd på IMCG.

Marknaden för nya lösningar som möter dagens utmaningar skapas genom ett samarbete mellan behovsägare i staden och innovatörer. Med demonstrationer utvecklas sedan modeller för hur lösningarna kan bli konkurrenskraftiga.

IMCG arbetar tätt tillsammans med aktörer i europeiska smarta städer och är med i ett flerårigt program som omfattar 14 projekt och drygt 100 städer runt om i Europa. För att hjälpa marknaden att anpassa sig till de nya innovationerna som testas, har ett marknadsstimuleringspaketet tagits fram. Paketet är summan av alla åtgärder som myndigheterna vidtar för att stödja marknadsutvecklingen av prioriterade kvalitetskriterier i staden, som till exempel fossilfri rörlighet. Även främjande av lösningar, policyer, regler, ekonomiskt stöd till entreprenörer, investeringar i infrastruktur, datadoneringsplattformar finns med.

De tre viktigaste åtgärderna

  1. Den politiska ledningen i staden bör presentera en stadsvision för den utmaning som lösningen adresserar och kommunicera den med medborgarna.
  2. Myndigheterna bör främja lösningen och stödja köpare av lösningen med kunskap från öppna innovationsprojekt med målet att stärka efterfrågan på marknaden.
  3. Myndigheterna bör leda öppna dataplatser och organiserade datadoneringsplattformar.

För att kunna undersöka hur marknadssituationen för en specifik lösning eller uppsättning lösningar ser ut lokalt, har IMCG arbetat fram ett verktyg. Det består av grundläggande frågor och uttalanden som uppdateras och anpassas för att passa lösningen i fokus, till exempel batterilagring i byggnader.

– Vi använder idag framgångsrikt metoden i flera uppdrag med helt olika utmaningar och lösningar för utveckling av smarta städer. Frågorna uppdateras och anpassas för att passa lösningen i det specifika fallet vilket gör metoden oerhört flexibel, säger Jonas Norrman.

Vill du veta mer om metoden, hör av er till IMCG.