Kommunikation

Är du en fastighetsägare med EN smart, uppkopplad energieffektiv byggnad?

2019-06-07

– Vi jobbar i flera stora projekt där vi hjälper fastighetsaktörer i länder som Nederländerna, Sverige och Frankrike att utveckla sina affärsmodeller och sitt kunderbjudande för ett uppkopplat samhälle som kräver energieffektiva byggnader med smarta mobilitetstjänster, säger Ulrika Wahlström, Innovationsprojektledare, IMCG.

Genom flertalet stora projekt är IMCG en aktör på den europeiska marknaden för smarta städer. Här pågår ständigt diskussioner kring lösningar på framtida krav och förväntningar på fastighetsbranschen och vi kommer nära en rad aktörer som är viktiga för utvecklingen av en smart stad.

Marknad för nya affärsmodeller och nya leverantörer

Om du är en fastighetsutvecklare har du koll på att digitalisering och införandet av energieffektiva byggnader är viktigt. Du vet säkerligen också att i takt med bland annat ökning av elfordon, så ställs nya krav på mobilitetstjänster i samband med byggnaden. Hyresgästen vill inte bara ha en lokal eller lägenhet, utan en laddstolpe för att ladda bilen också. Det här ställer naturligtvis nya krav på din affärsmodell och vilka leverantörer du samarbetar med. ”Business as usual” fungerar inte längre.

Planera för uppskalning av hållbara lösningar

Är du ett osedvanligt framåtlutat fastighetsbolag så är du på och testar och implementerar en smart mobilitets- och/eller energieffektivitetslösning i en byggnad. Så långt så bra. Men, ett vanligt scenario är att planen för hur utrullning av lösningarna ska ske i resten av fastighetsbeståndet saknas.

Det finns ingen ekonomi i att implementera en energieffektiv lösning i endast en byggnad. Och du framstår inte som en hållbar fastighetsaktör, om du inte lever som du lär i hela ditt fastighetsbestånd. En plan för uppskalning måste finnas.

Att testa och demonstrera hållbara lösningar i en byggnad är en mycket bra start, men det är inte vare sig ekonomiskt hållbart eller trovärdigt på sikt. Och om du är ett fastighetsbolag som till dina hyresgäster, kunder och investerare kommunicerar att du jobbar hållbart, så är det inte speciellt trovärdigt om endast en byggnad lever upp till vad du hävdar. Nej, ha istället en tydlig plan för att om en lösning fungerar i en byggnad, så bör den skalas upp och användas så långt det går i hela fastighetsbeståndet. På så vis går vi steg för steg från en smart byggnad, till ett smart distrikt till smart stad. Våga även att fatta det modiga beslutet att lägga ner och ta bort lösningar som inte visade sig vara smarta.

Hur jobbar du?

Vi jobbar med fastighetsbolag som HSB, Akademiska Hus och Riksbyggen. Vi är jättenyfikna på hur du, om du är fastighetsägare eller fastighetsutvecklare, jobbar med digitalisering och energieffektiva lösningar. Har du en smart byggnad som ni marknadsför friskt? Hur ser planen ut för uppskalning? Hör gärna av dig så diskuterar vi över en kopp!