IMCG

Demoprojekt – designade för att misslyckas?

2019-06-11

Många demonstrationsprojekt utformas för att testa ny teknik, men missar att undersöka andra avgörande faktorer. Något som kan vara förödande, då positiva effekter som skulle kunna uppnås på samhället uteblir.
– Vi ser det om och om igen. Stora demoanläggningar som får finansiering utan att någon tar ansvar för helheten. Detta är särskilt allvarligt i de projekt som syftar till att skapa hållbar utveckling, säger Lena Holmberg, innovationsprojektledare på IMCG som i veckan tar plats i panelsamtal om ”Mobility in the Sharing Society”.

8-14 juni hålls 27th European Conference on Information Systems i Uppsala och Stockholm, som samlar ett stort antal forskare och experter inom IT från hela världen. Årets tema är ”Information Systems for a Sharing Society”. Nytt för i år är paneler där forskare och praktiker möts i dialoger om viktiga frågor.
– Vi har bara sett början på utvecklingen av delningstjänster inom mobilitet, och då området rör många människor i sin vardag är det extra viktigt att personer med olika roller och perspektiv diskuterar hur man skapar bra projekt, säger Lena Holmberg.

Speciella resurser krävs
För att gå från demonstrationsprojekt till produkter som används och skapar nytta i samhället krävs mer än att undersöka om tekniken fungerar.
– Lika viktigt är att kontrollera om användarna accepterar och uppskattar lösningarna, om de kan tillhandahållas med fungerande affärsmodeller samt om det går att få finansiering för att nå en storskalig användning. För att ta dessa steg krävs både kunskap och utrymme i projektarbetet. Detta tar tid och kräver att de som kan tekniken arbetar tillsammans med dem som är experter inom exempelvis kommunikation och pedagogik.

Finansiärerna har ett stort ansvar
I panelen kommer Lena Holmberg att trycka på finansiärernas ansvar att utforma utlysningar på ett sådant sätt att sannolikheten för att projekt leder till positiva effekter ökar.
– Eftersom många projekt finansieras med skattemedel är det extra viktigt att de används på ett sätt som skapar maximal nytta. Om inte utlysningen innehåller krav och stöd som fokuserar på möjligheten att ta resultaten vidare, så är projekten från start utformade för att misslyckas ur ett samhällsperspektiv, säger Lena Holmberg.

Behöver ert demonstrationsprojekt hjälp med strategier för exploatering, implementering och replikering? Kontakta Lena Holmberg
IMCG arbetar 
exempelvis med detta inom projekten IRIS, InspireWater och DenCity  där vi även driver arbetet med dessa frågor i styrgruppen.