IMCG

Lärosäten satsar på samverkan med Afrika

2019-07-03

Afrika är en tillväxtmarknad. Från och med 2020 satsar Chalmers och Göteborgs Universitet på en ny samverkansplattform för forskning, utbildning och nyttiggörande för att bidra till en hållbar utveckling i bland annat Afrika.
– Vi behöver ständigt hitta nya sätt att bli ännu vassare vad gäller innovation. Initiativet med plattformen kommer ytterligare stärka arbetet för en hållbar samhällsutveckling i ett globalt perspektiv, säger Lena Holmberg, innovationsprojektledare på IMCG.

Västsverige är dock inte ensam i sina satsningar. KTH startade redan 2017 Global Development Hub med siktet inställt mot att skapa en internationell utbildnings- och samverkansmodell. Den grundläggande metodiken bygger på design thinking och utmaningsdriven utbildning där man utgår ifrån verkliga samhälleliga utmaningar och användarna för att skapa lösningar.
– Om vi ska kunna ta stora steg vad gäller kombinationen av entreprenörskap och hållbarhet får vi inte vara rädda för att tänka annorlunda, säger Lena Holmberg, innovationsprojektledare på IMCG och ansvarig för förstudien Impact Entrepreneourship.

Ökat ansvar för en hållbar samhällsutveckling
Enligt Jesper Vasell, föreståndare för Global Development Hub, är satsningen strategisk för KTH på flera olika sätt.
– Både därför att utvecklingsländer i allmänhet är viktiga miljöer för utveckling av det hållbara samhället, men också därför att en sådan utveckling måste ske i global samverkan som inte bara drivs av västvärlden. För att lyckas måste alla samhällen fokusera på innovationskompetens som ett breddfenomen och inte bara som något som är förbehållet enskilda.

Go Global – även för inkubatorer
Många satsningar har gjorts för att hjälpa svenska uppstartsföretag att snabbt bli internationella, som exempelvis BornGlobal och Nordic Innovation House.
– Det kan vara dags att se över hur svenska inkubatorer kan ta ytterligare utvecklingssprång genom att internationalisera sin egen verksamhet. Min erfarenhet av att ha varit i Kenya, Tanzania och Uganda är att här finns en fantastisk möjlighet för oss i Sverige att lära genom samarbete. Afrika erbjuder en utmärkt utmanande miljö, säger Lena Holmberg.