Kommunikation

Hållbarhetsansvarig på plats = alltså jobbar ni hållbart?

2019-08-29

Hållbarhetsansvarig på plats. Check på den! Hur många företag gör inte så just nu?
– Vi möter hållbarhetsansvariga, speciellt inom fastighetsutvecklings- och samhällsbyggarbranschen, som vill mer än att uppdatera viktiga miljödokument. De vill bli den nyckelspelare hon eller han faktiskt kan vara, men många gånger saknas rätt förutsättningar, säger Ulrika Wahlström, innovationsprojektledare, IMCG.

Det är 2019. Många företag har insett att det är viktigt att jobba hållbart. Herregud, det är ju året då till och med 16-åringar (eller kanske framför allt 16-åringar) vet det. Men, det är klurigt för företag att exakt förstå vad som menas med att jobba hållbart. Vem ska ansvaret läggas på? Lösningen är enkel. Man anställer en hållbarhetsansvarig. En som är ansvarig för att företaget jobbar hållbart. Så. Nu var det klart! Eller?

Har den hållbarhetsansvarige mandat att agera?
Nej, tyvärr är det inte så enkelt. Det finns ett litet problem. Företagets ledning har fattat ett beslut om att anställa en som ansvarar för hållbarhet, men man har inte diskuterat vad det innebär – vare sig i styrelsen, med ledningsgruppen eller med personalen.

I platsannonsen stod det kanske något i stil med ”Det övergripande målet i rollen är att ständigt förbättra företagets hållbarhetsarbete och minska företagets miljöpåverkan”. Den drivna person som söker tjänsten har ambitionen att se till att få med sig hela företaget på den resan.

En miljöansvarig som inte får gehör och synlighet i sin organisation är bara en fjäder i hatten för företag och ett namn på hemsidan att skylta med.

Att tillsätta tjänsten är inte samma som att den ansvarige automatiskt kommer få finnas med i de sammanhang och i de möten där hållbarhetsaspekten är viktig för helheten. Istället får den miljöansvariga främst se över rutiner och dokument, men om de inte får ytterligare gehör och synlighet i sin organisation så är ”hållbarhetsansvarig” bara en fjäder i hatten företaget. Ett namn på hemsidan. Ett kvitto på att företaget jobbar med hållbarhet. Den hållbarhetsansvarige måste göras viktig och få mandat för att åstadkomma det ledningen har visualiserat. Det är även en affärsmässig och ekonomisk förlust om organisationen inte tar till vara på de kommunikationstillfällen för varumärkesbyggande och PR som en hållbarhetsansvarig per automatik kan bidra med.

Låt hållbarhetsansvarig blir mer än ett namn på hemsidan
Är du med och leder ett företag som befinner sig just här? Ni har tagit ett steg i hållbarhetstänkets riktning, men än så länge är den hållbarhetsansvarige endast en namn ni stolt skyltar med på hemsidan. Om du känner att ni egentligen borde jobba mer effektivt med hållbarhetsfrågor kan vi gå in och stötta ledningsgruppen och dig som är hållbarhetsansvarig. Så att hela företaget börjar jobba hållbart, precis enligt de ambitioner som troligtvis både ledningsgrupp och hållbarhetsansvarige har. Vi kan även hjälpa dig att identifiera aktiviteter och nyheter att sprida för att synliggöra och positionera ert hållbarhetsarbete såväl internt inom organisationen som externt utåt. IMCG jobbar med företag som vill jobba med hållbarhet. På riktigt.

Vill du inspireras av ett företag som lyckats med sitt hållbarhetsarbete inom samhällsbyggnadssektorn? Titta på Skanska, som nu ligger på Fortunes lista ”Change the world”. Se även vårt tidigare arbete med just Skanska och deras sociala hållbarhetsarbete, där vi utformade strategi och aktivitetsplan för att positionera de initiativ som personal på Skanska gjorde genom att producera videoreportage, pressmeddelanden och redaktionella texter. Strategin spände över internpublikationer, traditionell mediebearbetning, nätverksträffar för branschfolk och sociala media.

Möt oss på Fastighetsmässan

Den 5 september är Ulrika Wahlström från IMCG på Fastighetsmässan i Göteborg. Kommer du också vara där? Hör av dig om du vill pratas vid över en kopp!