Kommunikation

Mats Tiborn IMCGs nya strategiska kommunikatör

2019-09-05

IMCG stärker sin kompetens inom forsknings- och innovationskommunikation då Mats Tiborn rekryteras.
– Mats har stor erfarenhet av innehållsproduktion och strategisk kommunikation från akademin, något flera av våra projekt och partners efterfrågar, säger Anna-Karin Dahlin, kommunikationschef på IMCG.

IMCG är involverade i en mängd större internationella innovationsprojekt och konsultuppdrag där effektiv kommunikation är central. Nu anställer företaget Mats Tiborn, som tidigare arbetat som kommunikatör på Chalmers inom områden som kemi, energi, material och även hållbara transporter och sjöfart.

– Jag vill skapa så bra förutsättningar som möjligt för att våra kunders kunskap och idéer ska omvandlas till samhällsnytta. Det finns oerhört mycket spännande som utvecklas inom såväl forskning som näringsliv, som bara väntar på att rätt folk får nys om det och gör någonting av det, säger Mats Tiborn.

Paketera hållbar samhällsutveckling

Mats har under många år arbetat inom akademi och kompetenscenter med att förpacka och sprida ny kunskap till allmänhet, näringsliv och beslutsfattare.

– På IMCG vill jag delta i den fortsätta innovationsprocessen och vara med hela vägen in i mål. Det är väldigt motiverande att få bidra till en hållbar samhällsutveckling och jag känner att jag hamnat helt rätt här på IMCG, säger Mats Tiborn.