Kommunikation

Nu kommer återvinningscentralen till dig – här är tidtabellen

2019-09-03

Under sex veckor i höst kommer en pråm att agera återvinningscentral på Göta älv. Det första stoppet sker den 21 september, då den flytande tippen lägger till vid Sannegårdshamnen.

Återvinningspråmen i Göteborg är en testverksamhet som ingår i projektet DenCity, där lösningar för hållbara person- och godstransporter utvecklas och prövas. I projektet ska IMCG verka för att DenCitys lösningar kan gå från pilottester till att implementeras på fler platser, genom att arbeta med kommunikationsinsatser för att synliggöra satsningarna samt skapa strategiskt utbyte med andra stadsutvecklingsprojekt som företaget arbetar med.
– För dig som bor nära älven och kajplatserna kommer pråmen att göra skillnad och förenkla vardagslivet. Återvinningscentralen blir mer lättillgänglig och centralt belägen. Du ska inte behöva ta bilen till tippen och du behöver dessutom inget ÅVC-kort, säger Anna-Karin Dahlin, kommunikationschef på IMCG och aktiv i arbetet med DenCity.

Nästan som en vanlig återvinningscentral
Återvinningspråmen tar emot i stort sett allt det som en vanlig återvinningscentral tar emot, det vill säga brännbart och obrännbart grovavfall, farligt avfall och elektronik. Den kommer även att ta emot saker för återbruk. Däremot kommer man inte att kunna lämna vitvaror, jordmassor och trädgårdsavfall, eftersom pråmen har begränsad lastkapacitet.

Tidtabell för återvinningspråmen
Pråmen kommer att lägga till vid fem kajplatser: Sannegårdshamnen, Stenpiren, Rosenlund, Eriksbergstorget och Stigbergskajen (mot Fiskhamnen).

Här ser du när pråmen stannar nära dig:

Info:
DenCity är ett samverkansprojekt mellan 26 aktörer som leds av CLOSER vid Lindholmen Science Park. Inom projektet utvecklas, testas och implementeras ny teknik och nya transportlösningar som ska bidra till att det byggs smartare städer som är attraktiva att bo och röra sig i – även när områden och kvarter förtätas.

I projektet, som delfinansieras av Vinnova, ingår förutom CLOSER vid Lindholmen Science Park och IMCG bland andra: Göteborgs StadTrafikverketChalmersEricssonJernhusenRiksbyggen och Schenker.