IMCG

Göteborg europeisk huvudstad för smart turism

2019-10-10

Göteborg är Europas huvudstad för smart turism 2020.
– Vinsten visar att det finns kompetens och kreativitet inom besöksnäringen i Göteborg. Staden har nu Smart Turism som strategisk ledstjärna i sitt arbete med att stötta utvecklingen av besöksnäringen i staden, säger Jonas Norrman, vd på IMCG och delaktig i arbetet med Göteborgs tävlingsunderlag.

I hård konkurrens med 35 andra städer från 17 länder vinner Göteborg tävlingen European Capital of Smart Tourism 2020 arrangerad av EU-kommissionen. Kandidaterna bedömdes utifrån de fyra kategorierna: Hållbarhet, Tillgänglighet, Digitalisering och Kultur/Kreativitet. Förutom Göteborg utsågs även Malaga till vinnare.
– Göteborg har kommit långt, inte minst vad gäller digitalisering och uppkoppling. Dessutom toppar destinationen det ansedda Global Destinations Sustainability Index vilket i korthet innebär att Göteborg är världens mest hållbara destination, säger Jonas Norrman.

Investera i hållbarhet

Genom att belöna smarta destinationer vill EU främja en turismutveckling som är innovativ, mångkulturell och inkluderande. Man vill också lyfta fram hur turism kan bidra till hållbar utveckling.
– Det här är ett erkännande till alla våra lokala samarbetspartners som är med och gör Göteborg till en smart destination. Vi vet att det lönar sig att investera i hållbarhet, tillgänglighet, digitalisering, kultur och kreativitet. Titeln kommer hjälpa oss att föra ut det här synsättet i världen, säger Peter Grönberg, vd för Göteborg & Co, stadens bolag för destinationsfrågor, i ett pressmeddelande.

IMCG drivit underlaget

IMCG har under året hjälpt Göteborg & Co att formulera sitt bidrag till tävlingen genom att identifiera styrkor, sätta mål för kommande år och utveckla en plan för att nå dit tillsammans med besöksnäringen i Göteborg. IMCG har även lett dialogen med nyckelaktörer i staden näringsliv.
– Målsättningen för Göteborg & Co är att rollen som Europena Capital of Smart Tourism ska göra det möjligt för det västsvenska näringslivet att stärka sina affärer genom att exponera sina erbjudanden inom Smart Turism internationellt. Planen är framtagen tillsammans med näringslivsaktörer, men för att nå större effekt och starkare position blir det nu viktigt att fortsätta arbetet och bjuda in ännu fler företag i programmet för år 2020, säger Jonas Norrman, som drivit arbetet med Göteborgs tävlingsunderlag.