Kommunikation

Göteborgs mest centrala sopstation – en supersuccé

2019-10-07

Trångt i förrådet, men svårt att åka till tippen? Lugn!
Gör som fler än 1 000 andra göteborgare redan har gjort – promenera eller cykla med dina saker till den flytande återvinningscentralen. Pråmen lägger till vid fem centrala kajer under hösten. Det gör att du som bor i stan enkelt och smidigt kan lämna in dina saker till återvinning eller återbruk.

Redan efter två veckor i trafik kan man konstatera att den flytande återvinningscentralen i Göteborg är populär. Bara under sista helgen i september besöktes pråmen av över 600 personer på stoppet vid Eriksbergstorget.
– Pråmen lockar personer från alla åldrar. Exempelvis har den visat sig vara mycket uppskattad bland äldre som kanske i vanliga fall har svårt att ta sig till en återvinningscentral, säger Andreas Josefsson, projektledare DenCity vid CLOSER.

Flytta trafik
Återvinningspråmen är en testverksamhet som ingår i projektet DenCity, där lösningar för hållbara person- och godstransporter utvecklas och prövas. I projektet ska IMCG verka för att DenCitys lösningar kan gå från pilottester till att implementeras på fler platser, genom att arbeta med kommunikationsinsatser för att synliggöra satsningarna samt skapa strategiskt utbyte med andra stadsutvecklingsprojekt som företaget arbetar med.
– Genom att skapa en flytande återvinningscentral så kan staden  använda vattnet som en alternativ transportled och på så sätt flytta trafik från övriga vägar. Beroende på stad och förutsättningar, såsom exempelvis storlek på vattendrag eller trafikutmaningar, kan man hitta olika appliceringssområden för att skapa yteffektiva transporter, säger Anna-Karin Dahlin, kommunikationschef på IMCG och aktiv i arbetet med DenCity.

Här hittar du tidtabellen för den flytande återvinningscentralen

Film av Göteborgs Stad från invigningen av pråmen

Info:
DenCity är ett samverkansprojekt mellan 26 aktörer som leds av CLOSER vid Lindholmen Science Park. Inom projektet utvecklas, testas och implementeras ny teknik och nya transportlösningar som ska bidra till att det byggs smartare städer som är attraktiva att bo och röra sig i – även när områden och kvarter förtätas.

I projektet, som delfinansieras av Vinnova, ingår förutom CLOSER vid Lindholmen Science Park och IMCG bland andra: TrafikverketAB Volvo, och Göteborgs Stad genom förvaltningarna Kretslopp och vatten och Trafikkontoret,