Innovation

IoT-kunskapsutbyte i Santiago i november

2019-10-17

Samhällsutmaningar som exempelvis luftföroreningar och effektiv kollektivtrafik är frågor som är aktuella över hela världen och som kan lösas med smart teknologi. IMCG arrangerar därför en delegationsresa till Santiago, Chile, som kopplar ihop svenska och chilenska IoT-aktörer för att lösa framtidens utmaningar tillsammans.

IoT, Internet of Things, är mycket mer än bara smarta kylskåp och gräsklippare. Med uppkopplad och sammanlänkad teknologi går det att göra mätningar i samhället och dra slutsatser långt mer omfattande än vad som är möjligt med enskilda prover. Chile och dess huvudstad Santiago är långt framme när det gäller IoT. Bland annat utvecklar de framtidens kollektivtrafik, där de vill använda uppkopplade sensorer för att både mäta luften i stan och samtidigt göra det möjligt för medborgarna att ta del av datan och på så sätt skapa engagemang hos medborgarna.
– Sverige och Chile har mycket att lära av varandra och har många gemensamma samhällsutmaningar. På samma sätt som IoT kopplar upp våra saker, kopplar vi nu upp oss mot Sydamerika så att vi tillsammans kan finna smarta lösningar som det finns behov för över hela världen, säger Frida Barrett, projektledare på IMCG och delegationsresans arrangör.

Hur efterfrågan ser ut i Chile
I november går den svenska IoT-delegationsresan mot Santiago. Med på resan är svenska företag som insett värdet av att vända sig utanför de geografiskt närmsta marknaderna. De svenska IoT-företagen får visa upp sina produkter och få reda på vilka behov som finns och vad man är intresserad av i Chile och andra sydamerikanska länder.
Sverige och Chile firar i år 200 år av diplomatiska relationer. 1819 slöts det första avtalet mellan Chile och Sverige. Relationerna har bestått sedan dess, och idag har länderna starka band inom många områden. Resan möjliggörs genom projektet IoT Sverige Exportplattform.

Är du intresserad av att följa med till Santiago, så finns det fortfarande ett fåtal platser kvar. Kontakta Frida Barrett, frida.barrett@imcg.se