Kommunikation

Miljonkontrakt efter innovativ upphandling

2019-12-04

Renova Miljö AB blir ny leverantör till Lindholmsleveransen. En tjänst som ska samlasta gods, återvinning och avfall, i syfte att minska tunga transporter i stadsmiljön.
– Vi har arbetat hårt med upphandlingen för att garantera att tjänsten fortsätter att utvecklas under avtalsperioden, säger Louise Larsson, projektledare på Älvstranden Utveckling.

Göteborgs Stad har ambitiösa klimatmål och Lindholmsleveransen är en del i arbetet med en mer hållbar mobilitet. När tjänsten infördes 2008 minskade de tunga gods- och avfallstransporterna på Campus Lindholmen med 80 procent, då traditionella lastbilar ersattes av samordnade leveranser med elektrifierad minilastbil.

Innovativ upphandling
Staden har använt sig av en innovativ upphandling i två steg med förhandling. Ett ovanligt förfarande där målet – vad tjänsten ska bidra till – har beskrivits, men inte fullt ut hur det ska genomföras.
– För att driva en hållbar stadsutveckling behöver vi sätta utmanande upphandlingskrav. På så sätt kan vi adressera komplexa samhällsutmaningar och samtidigt främja innovation genom att efterfråga och tillåta nya lösningar, säger Christine Olofsson, hållbarhetschef på Älvstranden Utveckling.

Offentlig upphandling för hållbar stadsutveckling
Älvstranden Utveckling har gjort upphandlingen i samarbete med förvaltningen Kretslopp och Vatten samt Trafikkontoret i Göteborgs Stad. Upphandlingsmetoden är även en del av projektet DenCity, där hållbara person- och godstransporter utvecklas och prövas. I projektet arbetar IMCG med kommunikation och insatser som ska  verka för att DenCitys metoder och lösningar kan replikeras på fler platser.
– Offentlig upphandling som styrmedel kan vara en stark pådrivande faktor i arbetet att nå klimatmålen och en nyckelaktivitet att ta vidare. Kommuner och offentliga bolag har ett stort ansvar både gällande sina egna inköp och hur de kan påverka näringsliv och medborgare till bättre val, säger Anna-Karin Dahlin, kommunikationschef på IMCG och aktiv i DenCity.

Aktuellt för fler stadsdelar och kommuner
Att vinna upphandlingen innebär ett miljonkontrakt till Renova Miljö, med start den 1 januari 2020. Under avtalsperioden ska nya lösningar utvecklas och implementeras löpande.
– Vi kommer att leverera en modern och organiserad mikroterminal för återvinning- avfall- och godshantering. Visionen är att konceptet ska kunna expandera till flertal stadsdelar i Göteborg och vi ser även att andra kommuner har behov av precis samma upplägg, säger Mattias Carlberg, säljare på Renova Miljö AB. 

____________

Om Dencity
DenCity är ett samarbetsprojekt inom näringsliv, akademi och samhälle. 26 organisationer utvecklar och implementerar innovativa lösningar för hållbar person- och godsmobilitet i täta stadsdelar, med höga krav på attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet. Projektet finansieras av VINNOVA och delfinansieras av Västra Götalandsregionen, Trafikverket samt övriga deltagande partners. DenCity projektleds av CLOSER vid Lindholmen Science Park.  Läs mer här