Kommunikation

Återvinningscentral på älven fortsätter i Göteborg

2020-01-20

Den flytande återvinningscentralen, som trafikerat Göta älv, blir kvar ytterligare en period. Det står klart sedan Göteborgs Stad färdigställt 2020 års budget.
– Det finns ett stort intresse både hos allmänheten och från politiken att vi har en ändamålsenlig och bra avfallshantering, säger Marianne Erlandsson, förvaltningsdirektör Kretslopp och vatten, Göteborgs stad. 

Fler än 2500 personer besökte den flytande återvinningscentralen när den under några veckor i höstas la till vid centrala kajplatser i Göteborg. Nu är det beslutat att pråmen fortsätter att köras även under våren 2020 för att förhoppningsvis bli en fast del av Göteborgs återvinningssystem.

Del av DenCity
Idag ingår den flytande ÅVC:n i projektet DenCity, där lösningar för hållbara person- och godstransporter utvecklas och prövas. I projektet ska IMCG verka för att DenCitys lösningar kan gå från pilottester till att implementeras på fler platser, genom att arbeta med kommunikationsinsatser för att synliggöra satsningarna samt skapa utbyte med andra stadsutvecklingsprojekt som företaget arbetar med.

Får fortsätta
Om staden ska klara uppsatta miljö- och klimatambitioner behöver det bli enklare för göteborgarna att återvinna sitt avfall. Därför behövs, enligt budgetbeslutet, fler återvinningsstationer där den flytande återvinningscentralen på älven får fortsätta. På så vis blir det möjligt att nå återvinningen med cykel, kärra eller gåendes samtidigt som befintliga anläggningar avlastas.
– För utvecklingsarbetet avsätter vi drygt 1,3 miljoner 2020. Den större delen går till att driva pråmen, säger Marianne Erlandsson, förvaltningsdirektör Kretslopp och vattenGöteborgs stad.

I höst kommer staden att utvärdera resultatet av satsningen med en flytande återvinningscentral. Därefter tas beslut om pråmlösningen blir en del av stadens samlade återvinningsstationer och därmed ska ingå i ordinarie drift eller ej.