Kommunikation

App löser tjänsteresor med ett klick

2020-02-19

Nu kan företag på Lindholmen i Göteborg ansluta till reseappen LIMA. Det innebär att bolagets anställda får tillgång till allt från kollektivtrafik och cyklar till taxi och elbilar, allt samlat i samma app.
– Glöm krångliga och tidskrävande reseräkningar. Allt administreras per automatik i appen som nu är öppen för anmälan, säger Sofia Löfstrand, projektledare på Lindholmen Science Park och ansvarig för LIMA.

Med LIMA ska fler få tillgång till en bra mobilitet utan att behöva ta sin egen bil till och från jobbet, vilket ska minska trängseln på Lindholmen. Dessutom är förhoppningen att satsningen förenklar vardagsresandet generellt för personer som arbetar i området.
– Vi ger tillgång till olika typer av trafikslag, både för resor i tjänsten och för privata resor. Resandet blir flexibelt, mer hållbart och anpassat utifrån individens transportbehov då det är enkelt att hitta rätt fordon för varje givet tillfälle, säger Sofia Löfstrand.

IMCG har i delar av utvecklingsprojektet arbetat med produktion av copytexter, nyhetsartikel och projektledarstöd.

Testas och utvecklas
Under 2020 pågår en pilotverksamhet där LIMA-tjänsten och fordonsutbudet testas, utvärderas och utvecklas. Under perioden är det gratis att ladda ner appen och innebär inga anslutningsavgifter eller fasta kostnader. Användaren betalar endast för de resor man gör och ska företaget stå för utgiften skickas rätt redovisningsunderlag direkt till bolagets ekonomiavdelning med ett klick.

Ansvar för närmiljön
Från start är bland andra Ericsson, Sigma, Altran, Volvo Group Connected Solutions och Zenuity anslutna till tjänsten.
– Vi vill delta i utvecklingen kring framtidens mobilitet och hjälpa våra anställda att hitta lösningar för att förenkla vardagen, då vi ser att det efterfrågas. Vår ambition är att ta ansvar för vår närmiljö och inte påverka klimatet negativt. LIMA är ett initiativ som vi tror kan ge ökad flexibilitet för resor där man inte heller är bunden av löpande månadsabonnemang, säger Christine Ottenborn, medlem i arbetsmiljökommittén på Zenuity.

Anmälan öppen
Trots att stora företag redan har anslutit sig till tjänsten finns det platser kvar till pilotåret. Såväl ansvariga företagsrepresentanter som anställda kan anmäla sitt intresse via LIMA:s hemsida. Därefter kontaktas vederbörande för vidare samtal om registrering.
– Genom att ansluta sig till tjänsten blir man också en del av vårt utvecklingsteam. Dels kan vi med data se hur tjänsten används och utvärdera om LIMA bidrar till mer hållbara transporter för företaget, dels håller vi en tät dialog med våra användare för att veta vilka delar av tjänsten som är särskilt bra alternativt behöver vidareutvecklas för att bättre täcka behoven, säger Sofia Löfstrand, projektledare på Lindholmen Science Park.

LIMA-projektet är en del av regeringens samverkansprogram ”Nästa generations resor och transporter”. Huvudfinansiär är Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, inom ramen för Drive Sweden.