Innovation

Göteborg på rätt spår – smart turism en trend i Europa

2020-02-07

Göteborg är utsedd till europeisk huvudstad för smart turism 2020. Nu dras nya riktlinjer upp för att stärka den lokala besöksnäringen.
– Det är en otrolig chans för staden att stärka turismen ytterligare. Göteborg har nu en position som möjliggör satsningar på nya tjänster inom smart och hållbar turism, säger Jonas Norrman, verksamhetsutvecklare och VD på IMCG.

Göteborg utsågs till vinnare i tävlingen European Capital of Smart Tourism 2020, där juryn imponerats av stadens kollektivtrafik, hållbara mötesplatser, lättillgängliga turistinformation och 4G-uppkopplingen. I arbetet med tävlingsbidraget anlitades IMCG för att säkerställa att stadens bidrag låg i linje med EU:s visioner om smarta och hållbara turistdestinationer.
– EU ser besöksnäringen som en viktig framtidsindustri och har en tydlig vision om hur denna industri ska växa på ett hållbart och smart sätt. När Göteborg & Co anlitade oss var det för att koppla upp sig mot dessa visioner, säger Jonas Norrman.

Smart turism en växande trend
Det kommunala bolaget Göteborg & Co har som mål att dubblera besöksnäringen till 2030 och som startskott för året som turismhuvudstad bjuder företaget in aktörer inom besöksnäringen för att tillsammans utveckla Göteborg.
– Arbetet med smart turism i kombination med utmärkelsen innebär en plattform för ökad digitalisering inom stad och region genom planering, utveckling och genomförande av aktiviteter. Att Göteborg är inne på rätt spår bekräftas även av att stora finansiärer som exempelvis Eu-organet DG Growth identifierat smart och hållbar turism som en viktig framtidsindustri.

Stärker kontakter och samarbeten
IMCG fortsätter att arbeta med Göteborg & co under året. Bland annat genom att etablera ett europeiskt samarbete mellan städerna i nätverket för Smart Tourism för att ta fram både data- och tjänsteutveckling.
– Detta stärker Göteborgs position ytterligare. Att satsa på europeiska samarbeten kan gynna Göteborg & Co:s genomförande av programåret. IMCG är kända inom EU som utvecklare av näringsliv i smarta städer, vilket ger en effektiv uppkoppling mot kontakter och samarbeten för Göteborg, Jonas Norrman.