Kommunikation

Så blir styrgruppen en viktig budskapskanal

2020-02-25

I ett samverkansprojekt, där flera olika verksamheter arbetar tillsammans har styrgruppen många olika uppgifter. Inte minst att stötta driften av projektet mot satta mål.
– Det många dock glömmer bort är att det i styrgruppen ingår nyckelpersoner inom de medverkande organisationerna, som med engagemang och enkla kommunikationsinsatser kan bli oerhört viktiga informationsspridare för projektet, säger Lena Holmberg, innovationsprojektledare på IMCG.

Som styrgruppsmedlem i ett samverkansprojekt ska man med kunskap och expertis bidra till framgångsrika projektresultat. Många gånger stannar dock arbetet i möteslokalen, trots att personerna med enkla kommunikationsinsatser kan öka genomslaget för projektet – både inom den egna organisationen och till omvärlden via personens kontakter och nätverk.

Lena Holmberg är styrgruppsmedlem i projektet DenCity, där hållbara person- och godstransporter inom den täta staden testas och utvecklas. Hon har även satt samman material som stödjer styrgruppsarbete i multipartnerprojekt.

Här är Lena Holmbergs bästa tips på hur du som styrgruppsmedlem genom smart kommunikation kan arbeta för projektets framgång:

  1. Se till att alltid gilla, kommentera och sprida de inlägg som projektet publicerar i sociala medier.
  2. Kontakta kommunikatörerna i din egen organisation för att komma överens med dem om hur du bäst sprider information om projektet, i enlighet med projektets kommunikationsstrategi.
  3. Fundera över vilka du ser som viktiga målgrupper och individer för projektet att nå och diskutera det med projektets kommunikatör för att se hur du kan hjälpa till. Kanske finns personerna i ditt nätverk?
  4. Återför kommentarer och idéer från andra till projektledning och styrgrupp för att bidra till interaktion och inte bara information.
  5. Ha saker från projektet på ditt skrivbord eller på väggen i ditt rum, så de blir naturliga ”snackisar” när någon kommer på besök.
  6. Inrätta ett pris i styrgruppen för bästa ”influencer” som uppskattning till den som jobbat allra hårdast med att kommunicera projektet.
  7. Gå igenom denna tipslista på ett styrgruppsmöte, så att gruppen blir överens om hur man ska jobba med frågan, speciellt vad gäller uppföljning.