IMCG

Så påverkas Sverige av Eu:s nya digitala strategi

2020-02-20

Nyligen presenterade EU-kommissionen sin strategi för det Digitala Europa, som ska bidra till utveckling av en datadriven ekonomi. Strategin ska ena länderna med gemensamma standarder för att ta bort de nationella varianterna kring öppna data på EU:s inre marknad.
– Sverige har mycket att vinna på denna strategi som kan ta vår datadrivna ekonomi till nästa nivå, säger Jonas Norrman, digitaliseringsexpert på IMCG.

För att EU ska kunna göra egna val, enligt egna värderingar och regler, lyfts tekniskt oberoende fram i strategin. Det är därför ett strategiskt viktigt mål för EU att vara tekniskt oberoende inom områden som kvantdatorteknik, 5G, it-säkerhet och artificiell intelligens. Dessa är områden där Sverige redan är ledande eller ligger bra till.
– I Västsverige har vi flera internationellt starka grupper inom exempelvis artificiell intelligens på Lindholmen Science Park, IT-säkerhet i företaget Recorded Future och 5G i industrier som Ericsson, SKF och Volvo, säger Jonas Norrman, digitaliseringsexpert på IMCG.

85 procent outnyttjad data
EU-kommissionens ordförande Ursula van der Leyen lyfter bland annat den stora mängd data, exempelvis trafikdata eller miljödata, som samlas in av flygbolag, satellitbilder, samt industriella och kommersiella data om allt från resursanvändning till energiförbrukning. De kan redan idag användas praktiskt taget kostnadsfritt, men trots det lämnas 85 procent av den information som vi producerar i dag outnyttjad.
–Svenska tech-företag kan få mycket stöd av den här typen av icke-personliga uppgifter för utformning och utveckling av nya, mer effektiva och hållbara produkter och tjänster. Digitaliseringsstrategin kommer sätta igång en markant ökning av användningen av denna data och Sverige har goda förutsättningar att ta en ledande position i det digitala Europa, säger Jonas Norrman.

Sverige har mycket att vinna
Datan ska vara tillgängliga för alla aktörer – offentliga som privata, uppstartsföretag som etablerade företag. Och samma sak gäller medlemsländer. Öppenheten hjälper samhället att få ut det mesta möjliga av innovation och konkurrens.
– Vi i Sverige har mycket att vinna på att tillsammans engagera oss i strategin. Den kan ta vår datadrivna ekonomi till nästa nivå. Det finns stora möjligheter till både ett hållbarare samhälle och ett starkare näringsliv, säger Jonas Norrman.