Kommunikation

Håll igång internkommunikationen under coronakrisen

2020-03-25

I takt med att fler företag permitterar eller varslar anställda blir behovet av effektiv internkommunikation stor.
– Oinformerade medarbetare blir snabbt stressade. Att inte prioritera kommunikation när det skakar till leder lätt till ryktesspridning och ökar oron helt i onödan, säger Mats Tiborn, strategisk kommunikatör på IMCG.

Pandemin vi är mitt uppe i sätter organisationers kommunikativa förmåga på prov. Arbetssituationen för miljontals svenskar gör tvära kast och behovet av effektiv kommunikation är större än någonsin.

Stärka upp kommunikationsavdelningar
För att motverka osäkerhet bland medarbetarna och även upprätthålla viktiga relationer till kunder och intressenter utanför organisationen kan det vara läge att stärka upp företagets kommunikationsavdelningar med konsulter, då även den egna personalstyrkan kan komma att påverkas med hemarbete, eventuella skolstängningar och sjukdom.

IMCGs kommunikationskonsulter har lång erfarenhet av förändringskommunikation och att stötta organisationer med förebyggande kommunikationsarbete och kriskommunikation.
– Det är viktigt att kommunikationen inte står still. Ett vanligt misstag arbetsledare gör är att förutsätta att medarbetare har samma uppfattning om situationen som man själv har. Brist på information leder ofta till oro och stress. Därför är det viktigt att ledningen för dialog med medarbetarna och delar sin bild av situationen, men även lyssnar in hur medarbetarnas bild ser ut, säger Mats Tiborn, strategisk kommunikatör på IMCG.

5 kriskommunikationstips:

  • Var transparent. Berätta för dina medarbetare om det senaste. Även om inget nytt har hänt, berätta det. Förutsätt inte att dina kollegor delar din bild av situationen.
  • Upprätta en säker kommunikationskanal. Det kan vara en del av ert intranät eller annan applikation som alla har tillgång till.
  • Uppdatera kanalen kontinuerligt, eller håll regelbundna informationsmöten.
  • Dokumentera resonemang bakom beslut. Krisen kan förändra situationer och få beslut som verkar rimliga i en situation att framstå som huvudlösa sett i backspegeln.
  • En kris innebär att den normala verksamheten tvingas till förändring. Arbeta för att så mycket som möjligt fortsätter som normalt, och på det sättet mildra tillståndet.