Innovation

Fokusera på problemet – inte lösningen

2020-04-24

Många som anlitar IMCG har en ny smart, teknisk lösning som de vill ut på marknaden med.
– De här företagen är mycket duktiga på att förklara sin nya produkts finesser. Ofta på ett ganska tekniskt sätt, som ligger långt ifrån den tänkta kundens syn på vad som behövs för att lösa det problem de har, säger Ulrika Wahlström, innovationsprojektledare på IMCG.

Vanligtvis uppfattas det som mycket positivt att vara lösningsorienterad, men i vissa dialoger som IMCG för med sina kunder så behöver allt fokus ligga på problemet.
– Vi hjälper våra kunder att pausa pratet om sin egen lösning och snarare titta på det problem de löser och för vem de löser detta problem, säger Ulrika Wahlström.

Detta ”nya” synsätt i kombination med ett antal andra frågeställningar genererar en helt annan diskussion och för många blir det en ögonöppnare som gör att de får en ny bild av hur affärsmodellen ska se ut.

Workshops med fokus på en väldefinierad målgrupps problem resulterar i tightare affärsmodeller.

IMCG anordnar workshops där man tittar  just på vilket problem kundens  målgrupp har och hur den nya tekniken, lösningen, tjänsten eller produkten skiljer sig från alla de alternativ som redan finns på marknaden för att lösa detta problem.
-Workshops med fokus på en väldefinierad målgrupps problem resulterar i tightare affärsmodeller, säger Ulrika Wahlström.

Vill du veta mer om detta, kontakta oss gärna!