Kommunikation

Säkra leveranser direkt till din dörr

2020-04-02

I takt med att coronautbrottet växer väljer allt fler att beställa mat och apoteksvaror online, vilket gör att många butiker får en markant ökning av sin e-handel. 
– Människor stannar hemma och undviker social kontakt. Med nya leveranslösningar kan boenden i en fastighet få sina varor direkt hem utan att träffa en enda person eller besöka ett postombud, säger Roland Elander på Sustainable Innovation.

Tillväxten inom e-handel pekar generellt uppåt och är på väg att förändra förutsättningarna för såväl butiker som stadsplanering.
– Vi ser ett stort behov av bättre lösningar för hemleveranser. Många vill inte ställa sig i en kö hos ett postombud eller passa en budtid då man måste vara hemma. Detta behöver en ny och modern infrastruktur lösa, säger Roland Elander, affärsutvecklingschef på Sustainable Innovation.

Fastighet med full service
Post- och varuboxar vid kontorslokaler, järnvägsstationer och andra offentliga miljöer finns idag. Nu tas steget till närmare leveranslösningar i enskilda fastigheter eller leveranshubbar inom ett mindre kvarter för ett mer fungerande vardagsliv. I projektet DenCity arbetar flera aktörer tillsammans med Sustainable Innovation för att skapa lösningar för fullservicefastigheter där de boende på ett smidigt sätt ska kunna ta emot, skicka och dela saker med hög säkerhet som passar de behov vi har idag. Förutom mindre försändelser behöver även kylvaror och skrymmande gods som möbler och vitvaror kunna hanteras. En av fastigheterna där lösningen kan bli aktuell att användas i är Karlatornet i Göteborg, Nordens högsta byggnad med närmare 600 lägenheter.

– Med stor sannolikhet kommer vi se en påskyndad beteendeförändring, där e-handelslösningar får en än mer framträdande roll hos konsumenterna. Även det lokala näringslivet kan dra nytta av smidigare leveranslösningar i de geografiska områden de verkar. säger Anna-Karin Dahlin, kommunikationschef på IMCG, som arbetar med kommunikation i projektet.

Samverkan för säkra leveranser
Intresset för fungerande postboxlösningar med digitala lås och ID-identifiering är stort. Och tekniken finns. Det som saknas och som nu utvecklas är skalbara affärsmodeller för att passa alla de parter som involveras från att en person köper en vara till att den är levererad. E-handlaren, logistikbolaget, fastighetsägaren och postboxleverantören. Nu samverkar därför nyckelaktörer så som DB Schenker, Postnord, Svensk Digital Handel, Riksbyggen, Karlastaden Utveckling, Renz och Ericsson i DenCity-projektet för att hitta fungerande sätt.
– Nu behöver vi snabba på arbetet. Framåt kommer vi se en beteendeförändring där leveranser måste fungera annorlunda och med mindre friktion, där även personliga möten kan undvikas om så önskas, säger Roland Elander.

 

Fakta – DenCity – Fullservicefastighet
DenCity är ett samarbetsprojekt inom näringsliv, akademi och samhälle där lösningar för hållbar person- och godsmobilitet utvecklas och testas. Projektet leds övergripande av CLOSER vid Lindholmen Science Park i Göteborg. IMCG arbetar med kommunikation och affärsutveckling för implementering i DenCity. I den del av projektet som arbetar med fullservicefastigheter ingår 23 organisationer: Amido, Bring, CityMail, CLOSER, DB Schenker, DHL, Ericsson, Framtiden, Freelway, Göteborgs Stad Trafikkontoret, Göteborgs Universitet, HBV, Karlastaden Utveckling, Lindholmen Science Park, PostNord, Region Jönköpings län, Renz, Riksbyggen, Sustainable Innovation, Svensk Digital Handel, Södra Munksjön Utvecklings AB, Urban Services och Älvstranden Utveckling. Projektet finansieras av VINNOVA och delfinansieras av Västra Götalandsregionen, Trafikverket samt övriga deltagande partners.