Affärsutveckling

Jönköping Energi väljer IMCG som expertleverantör

2020-05-07

Jönköping Energi AB  med dotterbolag, Jönköping Energi Nät AB, Netsam AB och Huskvarnaåns Kraft AB har upphandlat IMCG som expertkonsulter inom förändringsledning, affärsutveckling och innovation.

IMCG har stor erfarenhet av att arbeta med såväl svenska som europeiska energibolag och har under flera år exempelvis stöttat Jönköping Energi med olika typer av tjänster. Senast inom affärsutveckling och projektledning av digital transformation.
– Jönköping Energi gav IMCG bäst betyg av de upphandlade managementkonsulterna inom området ”Ledning, styrning och affärsutveckling” i sin senaste ramavtalsupphandling. Vi är oerhört stolta över detta. IMCG kommer bland annat att bidra till etableringen av Jönköping Energis nya organisation och fortsatta affärsutveckling kring tjänster baserade på nya digitala plattformar, säger Jonas Norrman, vd på IMCG.

– När IMCG arbetar med förändringsledning, affärsutveckling och innovation kan vi dels arbeta som faktiska projektresurser, dels med ledningsstöd för att nå förankring och få personalgrupperna involverade på rätt sätt. Vi arbetar gärna med ett lager av strategi för positionering av satsningar och kärnvärden såväl internt som externt, säger Anna-Karin Dahlin, kommunikationschef på IMCG.

Genom de internationella projekt som IMCG medverkar i inom energi och smarta städer som UnitedGrid, Celsius och FlexiGrid finns goda möjligheter till kunskapsöverföring som accelererar arbetet mot ett hållbart samhälle.

Exempel på tjänster som innefattas i ramavtalet är:
Affärs- och organisationsutveckling
Förändringsledning
Digital transformation
Strategiarbete kopplat till Utvecklingsklustret
Digitala kundupplevelser, CRM och webbprojekt