Samhällsbyggnad

Så ser affärsmodellen ut när du utvecklar tillsammans med andra

2020-05-25

De bästa innovationerna och lösningarna för ett hållbart samhälle uppstår ofta när flera aktörer arbetar tillsammans. Fördelarna med samverkansprojekt är många, då olika kompetenser möts.
– En luddig samverkan kan dock göra det svårt för den nya tekniken eller tjänsten att nå marknaden. Det gäller att snabbt ta reda på hur den nya affären ska se ut så att alla inblandade är överens, säger Ulrika Wahlström, innovationsprojektledare på IMCG.

När ett företag på egen hand ska lansera ett nytt erbjudande på marknaden är det relativt lätt att identifiera affärsmodellen. Mer komplicerat blir det när flera företag och organisationer är involverade i utvecklingen. Då räcker det inte att titta på det enskilda företagets affärsmodell, utan ett större perspektiv måste tas i beaktning.
– Vi arbetar med Value Chain Design. Det innebär att vi undersöker hur olika organisationers affärsmodeller fungerar ihop och hur de påverkar varandra i en värdekedja. Det gäller att identifiera vem som betalar vem och vilka leverantörer som behövs i olika led för att lösningen ska fungera i praktiken, säger Jonas Norrman, vd på IMCG.

Parallella affärer

IMCG anlitas av samverkans- och utvecklingsprojekt för att identifiera hur aktörernas affärsmodeller hänger samman i uppkomsten av parallella affärer och penningströmmar. Övningen har bland annat gjorts i projektet DenCity, där hållbara lösningar för gods- och persontransporter utvecklas tillsammans med över 30 aktiva projektpartners.
– Det är en mycket komplex situation när många organisationer ska ta fram affärsmodeller tillsammans. Analysmodellen som användes under workshopen var mycket effektiv. Exempelvis synliggjordes den absoluta nödvändigheten av att det kan finnas flera leverantörer bakom en fungerande tjänst. Så som IT-leverantör, e-handlare och logistikföretag finns i kedjan bakom leveransen när du köper en vara online. Lösningen behöver leverera såväl kundnytta som betalningsvilja, säger Anders Forsberg, projektledare på CLOSER vid Lindholmen Science Park som driver DenCity.

Implementering, uppskalning och replikering

I samverkansprojekt rör målen ofta implementering, uppskalning och replikering då det finns krav på nyttiggörande från offentliga projektfinansiärer som Tillväxtverket, Vinnova och EU-kommissionen. Det innebär att det som utvecklas ska fortsatt användas.
– För att nå målen måste man bena ut vilken typ av aktörer och funktioner som behövs för att få lösningen att fungera i verkligheten och därefter identifiera hur intäktsströmmarna går i kedjan. När det är gjort blir det enklare att se hur samma tjänst eller erbjudande kan användas på en annan plats, kanske i ett annat kvarter eller i en annan stad, säger Ulrika Wahlström.