Energi

IMCGs expertis bidrar till EU-strategi för gröna investeringar

2020-06-29

€1 biljon i investeringspengar frigörs för att genomföra en europeisk grön giv, the European Green Deal, men det finns ett glapp mellan investeringspengarna och de tekniska lösningarna som ska göra oss oberoende av energi från fossila källor. Nu deltar IMCGs finansieringsexperter i arbetet med att möjliggöra finansiering för och att överbrygga det glappet med fokus på uppvärmning och nedkylning i EUs städer. –Det måste finnas en gemensam standard som gör att investerarna och behovsägarna förstår varandra bättre, säger Magnus Andersson, finansieringsexpert på IMCG.

Trots att det finns gott om stora investerare som inget hellre vill än att investera i omställningen till ett klimatneutralt Europa, är det svårt att få in finansiering för att ta teknik utvecklad i demonstrationsprojekt vidare till att implementeras i stor skala och replikeras av andra.
– Det finns massvis av fantastisk teknik som är demonstrerad i projekt, men som inte tar sig vidare till storskalig utrullning eftersom finansiering saknas. Samtidigt hör vi från stora investerare att de har svårt att hitta bra projekt att investera i, säger IMCGs finansieringsexpert Magnus Andersson.

Att minska CO2-ekvivalenterna är ett kärnvärde hos oss på IMCG.

Finansiering en nyckelfråga
Magnus Andersson deltar i samarbetsplattformen för värme och kyla, Celsius Initiative, och har som finansieringsexpert där nu fått i uppdrag av EU, genom Urban Agenda for the EU, att leda arbetet med att ta fram riktlinjer för finansiella instrument för att möjliggöra investeringar i dessa demoprojekt.
– Att minska CO2-ekvivalenderna är ett kärnvärde hos oss på IMCG. Energiomställningen är nödvändig för detta och finansieringen en nyckelfråga. Projekten måste visa financial readiness samtidigt som investerarna måste vara tydliga med vilka nyckeltal som krävs för att de ska kunna förstå affären.

Gemensam standard
Ett problem är att projekten ofta erbjuder väldigt komplexa lösningar där nyttan blir tydlig först när man ser det ur ett större perspektiv och få investerare har idag tillgång till det perspektivet.
– Vi måste skapa förändring här. Genom gemensam standard för att bedöma gröna projekt kommer investerare lättare se nyttan och affären i tekniken. Då kommer de känna sig trygga i att investera, och då låser vi upp energiomställningen på allvar, säger Magnus.

Urban Agenda Energy Transition
Urban Agenda for the EU är ett initiativ från EU-kommissionen där städer samarbetar inom en rad framtidsfrågor. Omställningen till fossilfri energi behandlas i Energy Transition Partnership där Magnus Andersson leder arbetet med att ge råd till EU och städerna inom finansiella instrument, alltså hur kunskap som kommer fram i de EU-finansierade utvecklingsprojekten kan skalas upp och replikeras av andra.

Magnus Andersson samlade flera av experterna som deltar i Celsius Initiatives webinar som går att se på Celsius hemsida.