Samhällsbyggnad

Så ska Europas energiomställning finansieras

2020-06-10

”Det är inte pengar som saknas. Det som saknas är bra projekt att låna ut till” är ett av budskapen i Celsius Initiatives webinarie om finansiering, lett av IMCGs Magnus Andersson. Nu finns hela webinariet att se när som helst nedan.

IMCGs finansieringsexpert Magnus Andersson samlade personer som är ledande i Europas energiomställning för att prata finansiering i Celsius Initiatives webinarieserie.

Energy Transition Partnership rapport

Webinariet tar avstamp i den kommande finansieringsrapporten för Energy Transition Partnership inom Urban Agenda for the EU som leds av Magnus Andersson.

– Webinariet är ett smakprov på vad som kommer i rapporten och visar på utmaningar och lösnignar inom projektfinansiering och uppskalning av projektresultat för energiomställningen i Europas smarta städer, säger Magnus.

Som arrangör för webinariet står Celsius Initiaitve, plattformen som verkar för en hållbar energiomställning med fokus på värme och kyla, där IMCG deltar som partner.

Finansiering avgörande

– För att gå från demonstration till fullskalig verksamhet är finansieringen avgörande. Menar vi allvar med att skapa storskalig nytta måste demonstrationsprojektteamet breddas. Affärsutvecklare och även personer ansvariga för företagets investeringar måste vara med, säger Magnus Andersson.

Se hela webinariet här:

Talare: