IMCG

Sveriges framtid finns i Afrika

2020-06-28

Nyligen gick Norrsken ut med nyheten om var den första nya innovationshubben efter starten i Stockholm ska bli. Det blev inte i Silicon Valley, inte Singapore, inte London. Det blir Kigali i Rwanda.
Jag är inte ett dugg förvånad. Snarare förundrad över att inte fler satsar här, säger Lena Holmberg, innovationsprojektledare på IMCG

Utvecklingen av innovationer i Afrika är speciell,då det finns betydande möjligheter att ta rejälatekniksprång.
– Den stora befolkningen är ung och det finns en efterfrågan på entreprenörskap. Dessutom finns mycket att göra vad gäller hållbar utveckling, säger Lena Holmberg.

Kombinera spets med bredd
I förstudien om Impact Entrepreneurship undersöker IMCG hur samhället snabbt kan få många fler entreprenörer i Sverige som adresserar hållbarhetsmålen. I en serie intervjuer med olika aktörer inom innovationsstödsystemethar bland annat privata aktörer som exempelvis Norrsken, Leksell och ReachForChange undersökts.
– Norrskens inkubatorkoncept fokuserarpå hållbara lösningar ochkombinerarett co-workingspace med en investeringsverksamhet som är mycket intressant.Genom den öppna verksamheten med föreläsningar och workshopar kan även personer med ett hållbarhetsintresse få en ingång, utan krav på en färdig idé till lösning.

Potentialtillskillnad
Kristina Henricson Briggs på Chalmers har forskat länge om inkubatorer och entreprenörskap i Östafrika. Hon tycker det är bra att grundarna till den nya Norrskenshubben är i Kigali för att lyssna och lära av de personer som lever och verkar i miljön.
– De verkar genuint intresserade av att förstå vad som verkligen kan vara stöttande och att skapa detta tillsammans.Med en ödmjuk inställning och en önskan att göra mer än att bara kopiera ett koncept från Stockholm finns det stor potential att göra skillnad, säger Kristina Henricson Briggs.