IMCG

Nyckeln till verklig effekt av Internet of Things är samverkan

2020-10-14

Internet of Things -IoT – och uppkopplade sensorer är här för att stanna. Nyttan vi kommer ha av dessa kan vi nog ännu bara ana. Sverige har länge legat i täten beträffande digitaliseringsarbetet. Nu har många andra länder i Europa och världen kommit ikapp oss och det finns mycket att lära genom samverkansprojekt. 

LoV-IoT projektet har precis avslutats och vi har lärt oss mycket beträffande IoT, Fiware, smarta sensorer och vilken nytta man kan ha av dessa i samhällen och städer.

Användandet av luft och vattensensorer kan skapa nytta och effektivisera arbete för både kommuner och företag – men för att arbete med IoT och sensorer ska få verkligt genomslag och skapa nytta på sikt, gäller det att man genom verksamhetsutveckling mobiliserar sig horisontellt över förvaltningar och sektorer och arbetar tillsammans.

Vyerna vidgas när man samarbetar brett med många partners både nationellt och internationellt med kommuner, företag, akademi och myndigheter. I projektet har vi på IMCG knutit ihop ett samarbete med 15 olika partners – alla med sin expertis inom sitt område – undersökt luft- och vattensensorer och hur dem kan användas på olika sätt. Med IoT och sensorer utvecklar projektpartners ett effektivare system för att samla information om luft- och vattenkvalitet i städer.

Med hjälp av den gemensamma plattformen Fiware kunde vi hitta lösningar som kan förbättra luft- och vattenkvaliteten i staden, och intresset för hur vi arbetat med detta och hur man eventuellt skulle kunna replikera och implementera arbetet med Fiware i andra delar av Europa är stort.

Digitalisering är ett långsiktigt arbete och för att det ska bli bra kräver det en viss flexibilitet – att man arbetar agilt. Att ha en långsiktig plan är viktigt för att man ska kunna investera. Hur man ska arbeta och tänka kring plattformer, IT-arkitektur och affärs/förvaltningsmodeller kräver samarbete över förvaltnings- och sektorsgränser.

Frida Barrett, Innovationsprojektledare på IMCG.

LoV IoT är en av 17 Internet of things- projekt i Sverige inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sweden där målet är att bli en del av det nationella målet; att bli bäst på att använda digitala verktyg i samhället. Målet med LoV IoT är att bidra till bättre hälsa hos medborgare över hela världen genom att möjliggöra bättre beslutsunderlag och förändra människors beteende.