Kategorisera dina satsningar
Affärsutveckling

Få koll på dina initiativ och satsningar

2020-12-18

Många företag arbetar med lösningar för smarta städer.  Det stora antalet initiativ kan vara svårt att överblicka. Dessutom är det inte lätt för medarbetarna att se hur de faktiskt bidrar till den större samhällsnyttan, snarare bara än att vara en liten kugge i ett projektmaskineri.

”Jag förstår inte hur vi gjorde innan vi hade den här överblicken!”

Affärsutvecklare på bolag som anlitat IMCG för kategorisering av sina satsningar

 

”Det här är en guldgruva för innehåll till webben och dessutom är materialet perfekt som underlag för vår hållbarhetsredovisning.”

Vd på bolag som anlitat IMCG för kategorisering av sina satsningar

Tydlig kategorisering för att få full koll

Att lista och kategorisera alla de satsningar som ditt företag gör för att bidra till ett hållbart samhälle ger många fördelar. På IMCG jobbar vi med en metod som gör att det blir tydligt varför ni satsar på det ni gör. Du får också svart på vitt vilken nytta ni bidrar med och för vem ni gör detta.  I och med att vi kopplar på er kommunikationsavdelning, utgör resultatet med en gång ett utmärkt underlag för så väl intern som extern kommunikation. Medarbetarna kommer att förstå hur de bidrar till samhällsnytta och samhället kommer lättare att förstå vad just ni gör för att bidra till samhällsnytta.

Kategoriseringsmetoden omfattar olika ”spår” där samhällsnyttan står i centrum;

·      Energieffektivitet

·      Energi management och lagring

·      Smart mobilitet

·      Digital transformation och IoT-tjänster

·      Slutkundsengagemang & samverkan

Vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt bolag så att ni kan få ut mer av det ni faktiskt har valt att satsa på? Kontakta Ulrika Wahlström eller Johan Emanuel hos oss här på IMCG så berättar vi mer.

Den kategoriseringsmetod som IMCG använder har sin bakgrund i smart city-samverkan IRIS Smart Cities och det kluster av smarta städer som vi jobbar med runt om i Europa. Här har det varit nödvändigt att dela upp alla initiativ som görs för att bidra till att lösa de samhällsutmaningar städer står inför.  Här jobbar vi med aktörer såsom fastighetsbolag, energibolag, innovativa SMEs, forskningsinstitut, städer och universitet.