Innovation

Flexibla elnätens stängsel och öppningar

2022-05-11

Att vi med enbart förnybar energi står utan el då det inte blåser är inte nödvändigtvis sant. Med flexibilitet i elnätet kan vi ta vara på överskott och tillfälligt minska behovet där det behövs. Men eftersom detta är en helt ny fråga finns det fortfarande vissa gupp på vägen. I IMCG-ledda EU-projektet FlexiGrid skapar vi lösningarna för flexibilitetsmarknader. Några av hindren var temat i ett webinarie i samverkan med EU-projektet CoordiNet.

Forskningsprojekten CoordiNet och FlexiGrid, som båda studerar nya marknadslösningar för handel med el och lokala marknadsplatser för flexibilitet, har identifierat barriärer eller hinder för en ökad flexmarknad. Några hinder och hur de kan lösas diskuterades under detta webbinarie som modererades av IMCGs Mats Tiborn och Rebecca Samuelsson från Energiforsk i maj 2022.

Här är några av slutsatserna från diskussionen:

Det finns en osäkerhet bland dem som skulle kunna leverera flexibilitet eftersom det inte går att säga hur mycket man kommer att få leverera vilket innebär en ekonomisk risk för leverantören.

–Om man kan dela den ekonomiska risken med eldistributören och få betalt för att vara tillgänglig, även om man inte blir avropad så ökar incitamenten att ansluta sig, menar Linnéa Glemne som är utvecklingsledare på Uppsala Kommun som deltar i CoordiNet. Hon fortsätter:

–En ökad flexibilitet bidrar till att Uppsala kan fortsätta växa, att staden kan få mer effekt och samtidigt minska sina kostnader för energi. Det innebär ett värde för kommunen i framtiden!

– Det är dyrt att investera i styrutrustning och att räkna hem kostnaderna. Men att bidra till att minska klimatpåverkan blir ett tillskott till värdet av flexibilitet. Jag menar att det också finns andra incitament, säger David Steen som är forskare på Chalmers, som deltar i FlexiGrid.

Andra incitament

Ett hinder för ökad flexibilitet är behovet av kunskap. Vad flexibilitet är och vad det innebär att vara flexibilitetsleverantör till exempel.

–Det är en stark drivkraft när någon annan än elnätsföretaget, exempelvis din kommun säger att flexibilitet är viktigt. Någon som talar om de mjuka värdena, säger Yvonne Ruwaida, affärsstrateg på Vattenfall Eldistribution som leder den svenska demon i CoordiNet.

–Behovet av flexibilitet kommer att öka i framtiden med ökad intermittent kraft. Det är viktigt att visa att det finns en ekonomisk uppsida också. Att man gör en god gärning, och att man som leverantör kan överblicka vad som sker, exempelvis via en applikation, menar Henrik Forsgren som är senior projektledare inom R&D på Göteborg Energi, som deltar i FlexiGrid.

–Alla behöver inte kunna allt, men aggregatörerna har en viktig roll som brygga. Tack vare dem behöver kunderna inte kunna allt. Det är viktigt att vi som kommun stöttar aggregatörerna, menar Linnéa Glemne.

Skrivet i samarbete med Energiforsk.