Affärsutveckling

Dags att serva affärsmodellen?

2022-09-16

Se till att ha en så vass affärsmodell som möjligt genom att hålla den uppdaterad och relevant. – Vi lever i en mycket föränderlig tid och regelbunden översyn av affärsmodeller är kanske viktigare än någonsin, säger Jonas Norrman, affärsmodellsexpert och förändringsledare hos IMCG.  

För att stärka verksamheten långsiktigt är det viktigt att ha rätt underhållsarbete för affärsmodellen. IMCG:s Jonas Norrman, affärsmodellsexpert och förändringsledare hos IMCG rekommenderar att den ses över två gånger om året.

– Vi lever i en mycket föränderlig tid och regelbunden översyn av affärsmodeller är kanske viktigare än någonsin. säger Jonas Norrman, affärsmodellsexpert och förändringsledare hos IMCG.

IMCG har lett översyn av företags affärsmodeller i många år. Vanligtvis med extra fokus på branscher där nya lösningar (innovationer) förändrar hur tjänster utförs eller vad kunderna efterfrågar. När ramverket för översynen är på plats kan den ligga till grund för återkommande affärsmodellanalys, och följer man IMCG:s modell säkerställer företaget att man förändras i takt med omvärlden.

Översyn i fyra steg

IMCG:s modell för översyn genomförs i fyra steg för att vara pedagogisk och kunskapshöjande samt för att säkerställa att rätt personer medverkar och bidrar till affärsutveckling. Kvaliteten på översynen beror mycket på företagets förståelse (och acceptans) för den nya affärsmodellen, vilket i sig beror på engagemang och input i processen. Kvalitetsnivån påverkas därmed till stor del av företaget självt genom ett aktivt deltagande i aktiviteterna av rätt personer.

Metoden för översyn består av nedanstående aktiviteter: 

  • Rätt personer. För varje verksamhet identifieras de personer som har ansvar för nyckeltal, ansvar för investering, ansvar över organisation, ansvar över inköp samt genomförande över affärsutvecklingsprojekt. Dessa personer kommer att involveras i olika delar av metoden.
  • Omvärldsbevakning. För varje nyckeltal i verksamheten upprättas en omvärldsbevakningsfråga. Denna fråga används för att sammanställa information vad som sker i omvärld, närvärld (branschen) och invärld (inom koncernen). Detta kan utföras av egna medarbetare eller med stöd av IMCG.
  • Affärsmodellsanalys. Baserat på svaren i omvärldsbevakningen görs en workshop med rätt personer för att identifiera de kompletteringar man vill göra för en konkurrenskraftig utveckling av affärsmodellen. Det kan var nedströms med nya värdeerbjudande och kundsegment och det kan vara uppströms med nya teknologier och nya samarbetspartners.
    De nya förslagen presenteras i en andra workshop tillsammans med den nuvarande affärsmodellen och i denna workshop beslutas om vilka delar i den nuvarande modellen som ska avvecklas och ersättas av de nya förslagen.
  • Affärsmodellsutveckling. Baserat på affärsmodellsanalysen genomförs en ny workshop med rätt personer för att ta fram plan för ett gemensamt affärsutvecklingsprojekt. IMCG har utvecklat en speciell metod för detta kallad Innovationspilen som också kan användas för att ta fram en plan för investeringar.