Utbildning

Vi erbjuder praktiska kurser som ger kunskap att använda direkt

PRAKTISKA KURSER SOM GER KUNSKAP ATT ANVÄNDA DIREKT

Det vi vet kan du också lära dig. Med våra kurser tar du nästa steg som förverkligar dina projekt. Vi erbjuder praktiska kurser och workshops i hur man stärker innovationskraften, hur man skriver en vinnande ansökan och hur man bygger ett framgångsrikt PMO. Arbetsverktyg och digitala mallar ingår, som du direkt kan använda i den egna verksamheten.

Koordinator för EU–projekt

I den här utbildning får du lära dig mer om hur man koordinerar ett EU-projekt. Under utbildningen går vi bland annat igenom vad för slags egenskaper en koordinator bör ha och hur hen agerar bäst. Vi går igenom EU-projektvärldens sätt att uttrycka sig (”EU-lingo”) du får en klar bild över hur EU-projekt är uppbyggda, vad du behöver organisera och dokumentera för att projektet ska löpa enligt den plan som angivits i ansökan och mycket mer. Förutom fakta bjuder vi på goda och lite mindre goda exempel på hur koordinering av EU-projekt kan skötas.

Utbildningen hålls under två halvdagar med två veckor mellanrum för reflektion och fördjupning. Utbildningen är lämpad för en grupp om 4–6 personer, eller upp till 8 personer. Efter kursavslut erhålls ett diplom. Kursen hålls av vår innovationsprojektledare Ulrika Wahlström.

Ur kursprogrammet:
• Hur ser den perfekta koordinatorn ut?
• EU-lingo & projektstruktur
• Koordinatorn – administratören
• Fördjupad kunskap inom ett av följande områden: IP management, projektekonomi, project reviews
eller amendments

På grund av den rådande situationen hålls utbildningen online. Vid eventuellt fysiskt möte har IMCG bra lokal att tillgå centralt i Göteborg.

Nästa utbildningstillfälle ges på förfrågan.

Skicka intresseanmälan

SKRIV EN VINNANDE ANSÖKAN
– NYCKLARNA TILL EN GODKÄND EU-ANSÖKAN

I vår kurs lär du dig att formulera och strukturera en konkurrenskraftig ansökan, som ökar dina möjligheter. Vi vet vad som utvärderas och hur ni ska formulera er så att ni sticker ut och överträffar förväntningarna. Under utbildningstillfället ger vi dig information, praktiska verktyg och mallar, som du kan använda direkt i din verksamhet.

Närmare 70 miljarder euro fördelas i EU-programmet Horisont 2020.
I vår kurs lär du dig att formulera och strukturera en konkurrenskraftig ansökan, som ökar dina möjligheter.

Vi erbjuder kursen i olika format: halvdagar, heldagar eller veckoutbildning uppdelad i olika block med hemarbete mellan kursdagarna.
Vi kan också erbjuda kursen på förfrågan som en skräddarsydd intern företagsutbildning. Kursen hålls av vår EU- och finansieringsexpert Magnus Andersson.

Ur kursprogrammet:
• Så formuleras en vinnande ansökan
• Hur byggs internationella slagkraftiga konsortier
• Genomgång av struktur för ansökan

Nästa utbildningstillfälle ges på förfrågan.

Skicka intresseanmälan

”Kursen har gett oss kunskap, förståelse och självförtroende att våga satsa på en egen EU-ansökan”
– Charlotte Andersson, verksamhetsutvecklare Stora Projekt Trafikverket

Stärk din innovationskraft

Bygg upp och säkerställ organisationens förmåga till utveckling. Vi demonstrerar med konkreta verktyg och metoder hur du bygger upp innovationskraft i tre steg: strukturerade idékampanjer – konceptutveckling – innovationsprojektledning.

Hur ser du till att dina medarbetares kompetens och idéer omvandlas till nya affärsmöjligheter? Hur bygger du upp och säkerställer organisationens förmåga till utveckling? Ett företags framgång hänger på att man ligger i linje med eller steget före marknadens och samhällets förändringstakt. Nyckelfaktorn till att förbli i framkant är innovation.

Vi demonstrerar med konkreta verktyg och metoder hur du bygger upp innovationskraft i tre steg: strukturerade idékampanjer – konceptutveckling – innovationsprojektledning.

Ur kursprogrammet:
• Att driva idékampanjer
• Att utveckla idéer till visuella koncept
• Innovationsprojektledning från koncept till marknad

Nästa utbildningstillfälle sker på förfrågan.

Skicka intresseanmälan

BYGG ETT FRAMGÅNGSRIKT PMO
– PROJECT MANAGEMENT OFFICE

Ett större EU-projekt kräver sin organisation. Arbetet behöver struktureras och projektet drivas framåt för att nå uppsatta mål. Flera länder ska vara delaktiga, samspelta och ha rätt resultatfokus. I kursen ”Bygg ett framgångsrikt PMO” får du strukturverktyg och mallar, som sparar hundratals timmar både inför projektstart, under förhandlingsfas och vid själva projektdriften. Du får en god inblick i både projektledning och koordinering. Genom kursen kan du tydligt se vilken roll ni måste inta för att ert projekt ska nå rätt nivå. Kursen erbjuds vid öppna tillfällen samt på förfrågan som en skräddarsydd intern företagsutbildning. Kursen hålls av våra EU- och finansieringsexperter.

Ur kursprogrammet:
• Projektstruktur
• Genomgång av styrverktyg
• Förhållningssätt och roller i en projektgrupp.

Nästa utbildningstillfälle sker på förfrågan.

Skicka intresseanmälan

EFFEKTIV OMVÄRLDSANALYS
– BYGG DITT EGET INFORMATIONSSYSTEM

Ligg steget före genom effektiv omvärldsbevakning. I en tid med ökande konkurrens är kunskap och medvetande avgörande för en framgångsrik positionering. För att inte drunkna i information när du bevakar din bransch eller kärnfråga kan ett automatiserat informationssystem hjälpa dig. Lär dig att sätta upp ditt eget anpassade system och luta dig tillbaka. Sökmotorerna arbetar åt dig och meddelar dig rätt information – utan att du själv behöver göra någonting. Kursen hålls av vår ämnesexpert inom strategisk omvärldsbevakning.

Kursen erbjuds som en skräddarsydd intern företagsutbildning eller som en individuell insats.

Nästa utbildningstillfälle sker på förfrågan.