IMCG

Digital transformation: IMCG inbjuden topptalare

2016-09-20

Nästa vecka träffas representanter från energi- och fastighetsbranschen för att belysa utmaningar och möjligheter i det digitala landskapet. IMCG är inbjuden talare.
– Idag kämpar flera företag med sin digitalisering, men få lyckas hela vägen. Vi är dock övertygade om att det hade gått snabbare om inte varje enskild aktör drev alla led i sin process själv, säger Jonas Norrman, vd på IMCG.

Digital Heating är en konferens som arrangeras av Energimyndigheten och intresseföretaget Nordic Heat. Skarpt fokus ställs på den digitala transformationen hos de svenska energibolagen, fastighetsbranschen och deras utrustningsleverantörer.
– Många lever i villfarelsen att digitalisering handlar om ett IT-projekt, men faktum är att alla avdelningar påverkas i ett förändringsarbete. Från ledning och administration till tekniker och kundtjänst. Därför blir det viktigt att veta vilken del av arbetet som ska göras internt av den egna organisationen och vad som ska läggas ut på andra aktörer, säger Jonas Norrman, som är inbjuden talare på konferensen.

Fjärrvärmebolag ska inte utveckla energitjänster
IMCG har under många år arbetat nära energibranschen. Senast genom satsningen Gröna IT-innovationer för fjärrvärme, där IMCG har försett flera fjärrvärmebolag med interna produktprototyper som kan leverera realtidsmätning, styrmöjligheter och nya kommunikationsvägar.
– Dels undersökte vi hur fjärrvärmebolagen kunde utveckla sitt erbjudande till fastighetsägare med nya digitala energitjänster för energieffektivisering och dels tittade vi på organisationernas egen förmåga att leverera. Vår analys är att fjärrvärmebolag inte ska utveckla och erbjuda dessa tjänster, då det inte alls passar i deras organisation. Istället ska de öppna systemet mot andra aktörer. Exempelvis outsourca uppgifter till partners och automatisera styrning och övervakning.

Gröna mervärden
Konferensen äger rum hos Jönköping Energi. Målet under dagen är att belysa hur energi- och fastighetsbranschen snabbt och kostnadseffektivt kan dra full nytta av de fördelar som finns med digitala verktyg. Det finns stora möjligheter till förbättrad service och kundkontakt samt nya användarupplevelser.
– För IMCG är det viktigt att lyfta fram de gröna mervärden som finns när man genomför en digital transformation. Varje förändringsprocess är en möjlighet att minska verksamhetens miljöpåverkan. Det är angeläget att inte missa den infallsvinkeln på grund av kunskaps- eller resursbrist, säger Jonas Norrman.