Finansering

IMCG öppnar i Malmö – ska få fler EU-miljoner till Skåne

2017-05-11

Ett tydligt engagemang för utveckling av hållbara smarta städer gör att IMCG öppnar ett kontor i centrala Malmö. Kamil Zajaczkowski driver kontoret och blir ansvarig för finansiella tjänster på IMCG.
– Skåne har potential att bli en av Europas mest innovativa regioner. Här ser vi en stor möjlighet att bidra till att fler utvecklingsprojekt från offentliga och privata aktörer blir verklighet genom EU-satsningar, säger Jonas Norrman, vd på IMCG.

Idag räknas IMCG till en av Europas mest framstående projektutvecklare och partner inom EUs forsknings- och innovationsprogram. Företaget anlitas bland annat för att skriva stora ansökningar för projekt inom hållbar stadsutveckling eller för att stötta företag i deras innovationsarbete.
– Att IMCG öppnar kontor i Öresundsregionen är ett naturligt steg. Här finns en ökad efterfrågan av våra tjänster och närheten till Köpenhamn skapar en tydlig internationell prägel. Med de nya forskningsanläggningarna Max IV-Lab och ESS räknas regionen också som ett nationellt nav för innovationsutveckling och forskning, säger Jonas Norrman, vd på IMCG.

Kundens fokus ska ligga på den egna verksamheten och det innovationsarbete de vill bedriva. Vi matchar sedan upp med passande aktiviteter och finansieringslösningar för att snabba på utvecklingsprocessen.

Möjliggör internationella EU-fonder
För att driva kontoret i Malmö har Kamil Zajaczkowski rekryterats. Med sin spetskompetens inom bland annat affärsutveckling och produktion av ansökningar kommer Malmökontoret att få ett särskilt ansvar för projektutveckling och finansieringstjänster.
– Kundens fokus ska ligga på den egna verksamheten och det innovationsarbete de vill bedriva. Vi matchar sedan upp med passande aktiviteter och finansieringslösningar för att snabba på utvecklingsprocessen. Vi vet hur svenska företag ska få tillgång till internationella finansieringskällor och EU-fonder, säger Kamil Zajaczkowski, ansvarig för finansiella tjänster på IMCG .

IMCG bedriver nu verksamhet från kontor i Göteborg, Malmö och London.

För mer information:

Namn: Kamil Zajaczkowski, ansvarig finansiella tjänster, IMCG Sweden AB
Mobil: 0728- 54 44 55