Våra artiklar:

Inblick & Utsikter

Impact management
Affärsutveckling

IMCG:s kompetens efterfrågas för Sveriges gröna omställning

Utredningen visar nu att det finns ett stort behov av IMCG:s kompetens och kapacitet för att på bästa och bredaste sätt maximera omställningsmedel från EU.

2022-09-05
Finansering

Så hittar du rätt i Horisont Europa

Horisont Europa är en enorm satsning från EU kommissionen. Här tittar vi på hur programmet är uppbyggt.

2022-07-06
Finansering

Industriklivet och klimatklivet, vad är skillnaden?

För att Sverige ska bli klimatneutrala till 2045 finns nu finansiella instrumentenen Klimatklivet och Industriklivet som ska öka omställningstakten. Men vad innebär de och vem kan söka vad?

2022-06-21
Finansering

Finansiell färdplan rätt väg för innovationen

Vilse bland finansieringsmöjligheterna? IMCG stöttar organisationer att utveckla en flerårig plan för kommande finansieringsmöjligheter.

2022-05-17
Finansering

Skriv en vinnande EIF-ansökan

EIF, EUs nya stora fond för innovationer, där IMCG-stödda Stockholm BECCS beviljades medel i konkurrens med hundratals ansökningar, öppnar snart igen för nya ansökningar. Den här gången finns ytterligare möjligheter för svensk industri att ta del av finansieringen. EU har avsatt 38 miljarder Euro för innovativa industriprojekt fram till 2030.

2022-05-17
Nästa steg
Finansering

Industriklivet – nästa steg för ditt projekt?

Det är hög tid att börja skriva på din ansökan till Industriklivet. Deadline är i september. Vi kan se till att du rör dig framåt i skrivprocessen med lätta steg.

2022-05-10
Finansering

Därför är det viktigt för EU med knowledge sharing och uppskalning

Har ditt utvecklingsprojektet uppskalningspotential på europeisk nivå? Då är European Innovation Fund, EIF, en möjlig finansiering. IMCG skrev tillsammans med Midroc och Stockholm Exergi en av de sju ansökningar som nyligen beviljades medel.

2022-05-05
Finansering

Skriver du på en EU-ansökan? Låt oss göra review på den!

Med någon månad kvar till deadline för ansökan för EU-finansiering eller finansiering från nationell instans kan det vara till stor hjälp att få en granskning från utomstående part. 

2022-03-23
Finansieringsmöjligheter
Finansering

Klimatklivet – Företagsstöd till klimatinvesteringar

Klimatklivet ger stöd till företagsinvesteringar som ger utsläppsminskning av växthusgaser. Nästa ansökningstillfälle är den 18 maj.

2022-03-02
Affärsutveckling

Så blir EU-projekt ett lyft för affärsplanen

IMCG hjälper företag igenom energiomställning och resurseffektivisering och har en palett av verktyg för affärsutveckling från mindre förändringar till omfattande omställningar.

2022-02-17
Finansering

Konkurrenskraftig ansökan för projektfinansiering

Ska du söka EU-finansiering från Horizon Europe eller European Innovation Fund? Hur skriver man en konkurrenskraftig ansökan?

2022-02-17
Finansering

Klimatanpassa med EU-medel

Under våren kommer det finnas en mängd nya medel att söka från EU för klimatanpassning som vänder sig till såväl offentlig sektor som privata och ideella aktörer.

2022-01-14
Nyhetsbrev

Decembernummer av Inblick & Utsikter!

December 2021: EU-ansökan. Sjätte numret av IMCG:s nyhetsbrev Inblick & Utsikter är ute! Håll dig uppdaterad inom det senaste inom hållbara affärer med impact-fokuserade nyheter.

2021-12-20
IMCG

Vi stärker upp med ny senior finansieringsexpert

IMCG stärker upp finansieringskompetensen med Ulla Lindberg för att kunna bidra med att hitta lösningar i projekt som leder till en hållbar omställning för ledande företag, organisationer och akademin – mot såväl EU som nationella aktörer.

2021-12-17
Finansering

Fyra husregler för en lyckad EU-ansökan

Johan Emanuel, finansieringsexpert på IMCG oss ger fyra "husregler" att hålla sig till i ansökningsarbetet.
– Inte sällan har aktörerna som söker projektfinansiering en blandad känsla, både inför en ansökan och inför ett vunnet eller pågående EU-projekt men det finns ”sätt att hamna rätt”.

2021-12-16
Finansering

Utbildning: Hur söka EU-finansiering? Och varför?

Många gånger når smarta, hållbara lösningar inte marknaden på grund av brist på finansiering. IMCG är bra på att identifiera den typ av finansiering som passar för just dig. Vi kan utbilda dig och se till att du är väl förberedd både för att söka EU-finansiering och för att verka i EU-projekt.

2021-11-23
Finansering

EUs jättesatsning på Stockholm Exergis bio-CCS-anläggning

Stockholm Exergi finansieras av EU för full uppskalning av bio-CCS-anläggningen i Värtahamnen. Anläggningen, som ska stå klar 2025 kommer fånga och lagra 800 000 ton CO2 om året, lika mycket som Stockholms transporter släpper ut under samma period. IPCCs scenarier visar att CO2-infångning är nödvändig för att nå klimatmålen. Anläggningen i Värtahamnen kommer bli först i världen.

2021-11-17
Uppsala Universitet
Finansering

Uppsala Universitet ramavtal med IMCG

Uppsala Universitet väljer IMCG som ramavtalsleverantör för Application support, stöd och utbildning inom hela processen för en lyckad finansieringsansökan.

2021-09-15
Skorsten med utsläpp
Affärsutveckling

Fånga koldioxiden – från olönsam teknologi till hetaste trenden

Koldioxidinfångning är nödvändig för att lyckas med 1,5 graders-målet, enligt IPCCs rapporter och flera svenska industrier arbetar nu för fullskalig bio-CCS. IMCG samarbetar med Midroc och BluCarbon Solutions för att visa de nya affärsmöjligheter som växer fram i samband med detta.

2021-07-08
CCS på Stockholm Exergi
Finansering

Stockholm Exergi tar nästa steg mot delfinansiering av bio-CCS

Midroc och IMCG, båda med lång erfarenhet av EU-finansiering, anlitades av Stockholm Exergi som finansieringsexperter och har deltagit i utformandet av en ansökan till EU:s European Innovation Fund.

2021-07-05
SaaS-verktyg för arkitekter
Finansering

4 miljoner till techbolaget Finch

Finch får 4 miljoner kronor i finansiering från Formas Smart Built Environment för att utveckla sitt SaaS-verktyg för byggindustrin.

2021-06-29
Finansieringsmöjligheter
Finansering

Hitta rätt i djungeln av finansieringsmöjligheter

Det finns en rad olika finansiering att söka för projekt som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Att hitta rätt finansiering är svårare än man tror.

2021-06-11
Del av en Eurosymbol
Finansering

Nu startar Horizon Europe – EUs nya innovationsprogram

Så funkar Horizon Europe, EUs nya innovations- och forskningsprogram, enligt dem själva världens största. IMCGs Magnus Andersson, finansieringsexpert med 20 års erfarenhet av EU-finansiering, som följt utvecklingen på nära håll förklarar grunderna.

2021-05-28
IMCGs finansieringsexperter
Finansering

Så lyckas du som gasellbolag i EUs nya SME-accellerator

Nu startar EUs nya SME-accelerator med finansiering genom EU-kommissionens nya ramprogram Horizon Europe. Så här hjälper IMCG dig genom processen.

2021-05-28
Hållbara affärer
Energi

Använd EU-medel för att förverkliga dina hållbara affärer

Energibolag, fastighetsbolag och städer! Prova på ny samverkan för att tillsammans bättre klara energiomställningen. Delta på webinarium den 23/3 för att se hur EU-medel från nya ramprogrammet Horizone Europe kan göra skillnad för dig och din hållbara affär.

2021-03-19
IMCG

Lill Andréasson blir konsultchef och affärsutvecklare på IMCG

Vi välkomnar Lill Andréasson som konsultchef och affärsutvecklare hos oss. Lill har drivit eget företag i närmare tjugo år och har lång erfarenhet av att utveckla, driva och leda organisationer i olika utvecklingsfaser.

2021-03-05
Finansering

Tinder för EU-projekt

IMCG har utvecklat en metod för att placera forskare och företag tillsammans med precis rätt partners och gå samman inför precis rätt utlysning. Perfekt inför kommande Horizon Europe som startar under våren.

2021-03-03
Affärsutveckling

IMCGs största investering någonsin gynnar energiomställningen

IMCG leder det Horizon 2020-finansierade smarta elnäts projektet FlexiGrid med partners från hela Europa. Satsningen innebär en mångmiljoninvestering för IMCG. 
 – Projektet utvecklar och demonstrerar flexibilitetsmarknader och lösningar i full skala.  Ett område på uppgång, där våra kunder inom energi- och fastighetssektorn ser en framtida hållbar affärsmöjlighet, säger Magnus Andersson, delägare, IMCG. 

2021-02-05
Ocean bird
Finansering

Vår kund får internationell uppmärksamhet

Vi på IMCG vill rikta ett stort grattis till Wallenius Marine vars Oceanbird-projekt och dess seglande lastfartyg nu omnämns av CNN. Under rubriken ”Cleaning up a dirty industry” beskrivs hur konceptet kan spara 120 ton koldioxidemissioner per dag.

2020-11-19
CCS - carbon capture & storage
Finansering

Finansiering av CCS, Bio-CCS och BECCS

Samhället ska bli fossilfritt. Att etablera tekniken och värdekedjan som behövs för att fånga in koldioxid kräver tunga investeringar, men vem vågar och kan investera i projekt förknippade med risk? Det gör Europeiska Investeringsfonden (EIF)!

2020-11-12