Finansering

Utbildning: Hur söka EU-finansiering? Och varför?

2021-11-23

För att nå klimatmålen och hållbar omställning krävs att marknaden får ta del av den mest lämpade tekniken och utvecklingen. Många gånger når smarta, hållbara lösningar inte marknaden på grund av brist på finansiering. IMCG är bra på att identifiera den typ av finansiering som passar för just dig. Vi kan också ge dig stöd i både ansökningsförfarandet och under genomförandefasen av ett projekt.

Men råder det brist på finansieringsmöjligheter? Nej! Däremot råder det en stor okunskap kring vad som finns att söka, säger Ulrika Wahlström, Marknads- och säljchef på IMCG. Hon jobbar tillsammans med flera kollegor med att utbilda företag och organisationer kring vilka möjligheter det finns med EU-finansiering. Hon menar på att du kommer långt genom att säkerställa följande fyra saker:

1.     Ha en strategi för vad du vill åstadkomma

Sök bara finansiering för sådant som ligger i linje med er verksamhet. Ett projekt pågår ofta i flera år – det ska vara vettigt att lägga tid och resurser på att delta. Projektet ska bidra till att ni stärker er affär och skapar strategiskt bra relationer.

2.     Förstå vad du kan söka för typ av finansieringen

För den som inte är insatt kan det vara svårt att förstå skillnaden mellan olika typer av finansiering. Kanske har du hört talas om Horizon Europe, EIF eller JTF? Men vilken av dessa alternativ passar din satsning bäst? Eller är det kanske en helt annan typ av finansiering som skulle vara bättre?

3.     Förstå vad som krävs för att söka finansiering

Räkna med att det tar längre tid att skriva en ansökan än vad du tror. Även om du tar in konsultstöd, är det du sitter på relevant information. Det är viktigt att vara realist. Är det läge att söka nu eller ska du vänta till nästa ansökningsperiod?

4.     Ha en klar bild av vad som förväntas av en i ett finansierat projekt

Hurra! Ni fick finansiering! Nu är det dags att börja jobba i de arbetsströmmar ni har beskrivit i ansökan. Det är viktigt att förbereda sig och ha en plan för vad din organisation vill ha ut av att vara med i projektet och säkerställa intern kunskapsöverföring.

 

Behöver ditt företag hjälp att bena ut det här?  Då kan det vara bra att boka en av IMCGs utbildningar. Kontakta Ulrika Wahlström, så tar vi fram just den typ av utbildning som passar dig. Vi har allt ifrån inspirationstillfällen på någon eller ett par timmar till längre kurser på ett antal dagar.

Följer du IMCG på LinkedIn? Här är ett inlägg som visar på en av de Inspirationsutbildningar vi har hållit i.

Och, ja just det. EIF står för European Innovation Fund. Du kan läsa mer om en lyckad ansökan som vi har skrivit här.

Och JTF står för Just Transition Fund. Intressant med just den fonden är att den ger stöd till vissa utvalda regioner inom vissa områden. Det är till exempel så att organisationer i Västsverige, Gotland och Norrbotten kan få stöd för omställning i kemiindustrin.