Ocean bird
Finansering

Vår kund får internationell uppmärksamhet

2020-11-19

Vi på IMCG vill rikta ett stort grattis till Wallenius Marine vars Oceanbird-projekt och dess seglande lastfartyg nu omnämns av CNN. Under rubriken ”Cleaning up a dirty industry” beskrivs hur konceptet kan spara 120 ton koldioxidemissioner per dag och fartyg, en fantastisk möjlighet för shipping-sektorn att ta det första stegen mot att på allvar börja sänka sitt koldioxidavtryck.

IMCG fick under sommaren 2020 förmånen att stötta Wallenius Marine och deras huvudpartners SSPA och Wallenius Wilhelmsen Ocean i CarGoWind, en finansieringsansökan mot EU. En projektansökan som – om den beviljas – utgör ett viktigt tillskott till utvecklingen av konceptet.

– Finansiering är som alltid en grundfråga för att göra verklighet av banbrytande innovationer och Oceanbird-konceptet har verkligen alla dimensioner för att kunna beskrivas som just banbrytande, säger Johan Emanuel, finansieringsprojektledare på IMCG.

Wallenius Marine utvecklar konceptet för biltransportfartyg, en fartygstyp som både genom struktur och lastlösning med rullande gods är lämplig för vindframdrivning. Mikael Razola, projektledare inom Wallenius Marine beskriver hur tanken med hårda segel visserligen inte är något nytt in om branschen men han beskriver också hur konceptutvecklingen måste baseras på noggranna studier av vindförhållanden, på utveckling av komplexa stödsystem och på en fartygskonstruktion som från början är avsedd för vindframdrift.

– Konsortiet med Wallenius Marine och SSPA i spetsen samlar unik spetskompetens som behövs för att göra verklighet av detta och förbereda återkomsten av stora segelfartyg till våra hav och hamnar. En fantastisk tanke att denna återgång till segeldrift under vissa omständigheter kan reducera behovet av fossila bränslen för fartygsframdrift med upp till 90%, säger Johan Emanuel.

IMCG gratulerar Wallenius Marine till det stora internationella intresset för Oceanbird och önskar konsortiet lycka till i utvärderingen av finansieringsansökan som meddelas under vintern 2020/2021.

Läs CNN-artikeln här.

Se Wallenius Marines filmklipp om Oceanbird: