Konsultstöd för EU finansiering Oceanbird

Ocean bird

Konsultstöd för EU-finansiering och projektutveckling av vindfartyget Oceanbird

IMCG har stöttat Wallenius Marine i en tvåstegs finansieringsansökan inom Mobility for Growth. Projektet syftade till att erhålla finansiering för utveckling av ett koncept för vinddrivna lastfartyg i en partnerkonstellation innehållande aktörer från den nordiska shipping-sektorn, europeiska hamnar, teknikleverantörer och forskningsaktörer. Ett delmål för projektet var att demonstrera land- och fartygsbaserade lösningar för vindframdrift, genomföra simuleringar av applikationer för olika skeppstyper i digitala demonstratorer, simulera anlöpning av hamnar och inventera lösningar för fossilbränslefria stödmaskinerier.

IMCG:s roll i steg 1 i projektet omfattade fullt ansvar både för administrativ koordinering i ansökningsportalen och koordinering av ansökningsarbetet.

Steg1-ansökan gick vidare till steg 2 i konkurrens med ca 110 projektförslag. I steg2-ansökan tog IMCG fullt koordinatorsansvar för hela ansökningsprocessen vilket inkluderade komplettering av projektkonsortium och värdekedja, skrivande av excellence-, impact- och implementationkapitlen, utveckling av projektets demonstratorer samt budgetdesign. IMCG tog även fullt ansvar för administrativ koordinering av projektets partnerkonstellation i kommissionens ansökningsportal. I denna process samordnades och kvalitetssäkrades alla uppgifter kring de 10 partnerna, exempelvis partnerbeskrivningar, budgetuppgifter samt uppgifter kring subcontracting och tredjepartsengagemang.

Projektet har fått internationell uppmärksamhet i bland annat CNN och Forbes

Vill du veta mer?

Kontakta Johan Emanuel, finansieringsexpert på IMCG