Ett urval av våra:

Kundprojekt

Finansering
Rollers som målar grönt, rött, orange och blått

IMCG stärkte forskningsinstituts projektansökan

Projektledning

Projektstöd till Byggföretagens färdplan för fossilfri konkurrenskraft

Verksamhetsutveckling

Årlig genomgång av affärsmodell och uppdatering av affärsplan

Smarta städer

Smart Turism och Smarta Destinationer

Digital transformation

Alfons Åbergs Kulturhus – Digitalisera mera!

Affärsutveckling

Marknadsstimulering för hållbara affärsmodeller

Projektutveckling
Trafikverket

Trafikverket: In2Track3

Finansering
Battery storage

AIES: Alelion Intelligent Energy System

Finansering
Ocean bird

Wallenius Marine: CarGoWind

Energi

DIGITALA ENERGITJÄNSTER FÖR FJÄRRVÄRME

Affärsutveckling

DenCity: Hållbar stadsutveckling

Affärsutveckling

Ramavtal med Jönköping Energi

Projektutveckling

Ramavtal med Chalmers

Projektutveckling
Trafikverket

Ramavtal med Trafikverket

Verksamhetsutveckling

Kompetensutveckling för innovationsaktörer

Smarta städer

Omvärldsbevakning inom Smarta Städer

Affärsutveckling

Marknadsanalys

Affärsutveckling

Workshop: Affärsmodeller – hela värdekedjan synliggörs

Innovation

Förstudie: Impact Entrepreneurship

Affärsutveckling

Organisationsutveckling

Innovation

Verksamhetsutveckling som för forskare och företag framåt

Affärsutveckling

Verksamhetsutveckling för europeiskt kunskapscentrum

Affärsutveckling

Stöd till styrelsearbete – internationell benchmarking

Smarta städer

Smart City trendspaning

Energi

Nya affärsmodeller när teknik ska rullas ut

Projektkommunikation

Copy hemsida och säljmaterial

Finansering

Finansiering och utveckling av internationellt konsortium

Verksamhetsutveckling

Effektivare kundservice med CRM-system

Projektutveckling

EU-ansökan för en innovativ stad

Projektutveckling

Project Management Office för en lärande organisation

Projektkommunikation

Pressmeddelande och PR-strategi

EU - Horisont 2020

Marknadsanalys

Projektkommunikation

Press och sociala medier

Projektkommunikation

Copy webb

Projektkommunikation

Direktanvisning

Projektutveckling

Extern utvärderare av projekt

Energi

PR, marknadsföring och event

Energi

Internationell konferens

Affärsutveckling

EU-project: IRIS

Smarta städer

Vinnande markansökan Skeppsbron

Smarta städer

Green Gothenburg: profilera Göteborg internationellt

Smarta städer

Nyhetsbrev för nätverk

Smarta städer

Debattartiklar för landets största tidningar

Smarta städer

Strategi sociala medier vid fastighetsmässa

Smarta städer

Kampanj på sociala medier för hållbar stad

Projektkommunikation

Reporter på plats: invigning Ronald McDonald Hus

EU - Horisont 2020

EU-projekt: InspireWater

Samhällsbyggnad

Kommunikation och affärsutveckling för LoV-IoT

Projektkommunikation

Videouppdrag för internationellt miljöpris

Projektkommunikation

Film om renare luft och friskare barn

Energi

PMO-support i stort EU-projekt med 18 partners

Innovation

Open Innovation i regioner

Smarta städer

Miljöväder – ett IoT-projekt

Finansering

Konceptvalidering av geografiskt positioneringssystem

Energi

Företagsnyheter med expertprofil

Smarta städer

Positionera byggbolag inom social hållbarhet

Energi

Europeiskt nyhetsbrev om fjärrvärme

Smarta städer

Kommunikationskoncept för hållbara transporter

Finansering

Identifiera partners för EU-ansökan

Finansering

EU-strategi för transporteffektivitet

Smarta städer

Innovationsledning av Tysta Offentliga Rum

Smarta städer

Innovativa Kalmar

Finansering

Avancerad analys för EU-projekt

Smarta städer

Affärsnytta för hållbara attraktiva städer

Energi

Företag för innovativ miljöteknik i Västsverige

Energi

Digitala energitjänster för fjärrvärme

Innovation

Kommersialisering av digitalt system för avfallshantering

Energi

Utformning av affärsmodell för storskalig kommersialisering

Energi

3D-karta visualiserar Innerstadens energianvändning

Smarta städer

Digitalisering av eventupplevelsen med MatchMode

Energi

Kommunikationsstöd vid varumärkessatsning

Projektledning

Expertkompetens inom följeforskning

Finansering

Innovationstävling – Resenärskampen

Smarta städer

Digital evenemangsarena – Smart City Event

EU - Horisont 2020

Strategiskt förarbete inför EU-projekt

Energi

Affärsutveckling och kommunikationstjänster för Celsius

Smarta städer

Innovationstävling – Resenärskampen 2012