Utveckling av tjänster och långsiktig verksamhetsmodell

Utveckling av tjänster och långsiktig verksamhetsmodell

Hjälper städer att implementera hållbara energilösningar

För att nå hållbarhetsmålen inom energi är det otroligt viktigt att sprida kunskap om vilka lösningar som finns vad gäller värme och kyla. Det gäller både etablerade lösningar som fjärrvärme och de nya innovativa former som kontinuerligt utvecklas.

Projektet Celsius tar med IMCG:s hjälp ett nytt steg mot att bli en etablerad och långsiktig centrumbildning som hjälper städerna att implementera hållbara energilösningar. I uppdraget ingår att skapa modeller för att växla upp inte bara lösningar för städer, utan även Celsius som verksamhet genom att hitta hållbara verksamhetsmodeller och finansiering. Förutom att verifiera olika hypoteser till lösningar innebär uppdraget även att vara förändringsagenter genom att utveckla relationer till centrala internationella intressenter främst inom finansieringsområdet.

Vill du veta mer?

Kontakta Magnus Andersson.