Ett urval av våra:

Kundprojekt

Affärsutveckling

Marknadsstimulering för hållbara affärsmodeller

Energi

DIGITALA ENERGITJÄNSTER FÖR FJÄRRVÄRME

Affärsutveckling

Ramavtal med Jönköping Energi

Projektutveckling

Ramavtal med Chalmers

Affärsutveckling

Workshop: Affärsmodeller – hela värdekedjan synliggörs

Affärsutveckling

Verksamhetsutveckling för europeiskt kunskapscentrum

Energi

Nya affärsmodeller när teknik ska rullas ut

Verksamhetsutveckling

Effektivare kundservice med CRM-system

Projektutveckling

EU-ansökan för en innovativ stad

Projektutveckling

Project Management Office för en lärande organisation

EU - Horisont 2020

Marknadsanalys

Projektutveckling

Extern utvärderare av projekt

Energi

PR, marknadsföring och event

Energi

Internationell konferens

Affärsutveckling

EU-project: IRIS

EU - Horisont 2020

EU-projekt: InspireWater

Energi

PMO-support i stort EU-projekt med 18 partners

Energi

Företagsnyheter med expertprofil

Energi

Europeiskt nyhetsbrev om fjärrvärme

Energi

Företag för innovativ miljöteknik i Västsverige

Energi

Digitala energitjänster för fjärrvärme

Energi

Utformning av affärsmodell för storskalig kommersialisering

Energi

3D-karta visualiserar Innerstadens energianvändning

Energi

Kommunikationsstöd vid varumärkessatsning

Energi

Affärsutveckling och kommunikationstjänster för Celsius