Internationell konferens

Internationell konferens

Event management: koncept, koordinering, videoproduktion

IMCG var en drivande part i arbetet med slutkonferensen av det stora EU-projektet Celsius. IMCG ansvarade för att ta fram och säkra koncept, upplägg och scenprogram för de två konferensdagarna. IMCG skapade även planeringsdokument, körscheman, teknikunderlag och arbetade mycket aktivt med hela eventkoordineringen både inför och under konferensen. IMCG arrangerade även en galakväll i anslutning till konferensen med prisutdelning och underhållning.

En stor del av scenprogrammet på både konferensen och prisutdelningen bestod av videomaterial producerat av IMCG

Slutkonferensen Celsius Summit arrangerades på Svenska Mässan i Göteborg. Det var ca 200 deltagare från sammanlagt 15 olika länder.

Ska du arrangera ett event?

Kontakta Mats Tiborn.