Ett urval av våra:

Kundprojekt

Smarta städer

Smart Turism och Smarta Destinationer

Affärsutveckling

Marknadsstimulering för hållbara affärsmodeller

Affärsutveckling

Ramavtal med Jönköping Energi

Smarta städer

Omvärldsbevakning inom Smarta Städer

Affärsutveckling

Workshop: Affärsmodeller – hela värdekedjan synliggörs

Smarta städer

Smart City trendspaning

Energi

PR, marknadsföring och event

Energi

Internationell konferens

Affärsutveckling

EU-project: IRIS

Smarta städer

Vinnande markansökan Skeppsbron

Smarta städer

Green Gothenburg: profilera Göteborg internationellt

Smarta städer

Nyhetsbrev för nätverk

Smarta städer

Debattartiklar för landets största tidningar

Smarta städer

Strategi sociala medier vid fastighetsmässa

Smarta städer

Kampanj på sociala medier för hållbar stad

Samhällsbyggnad

Kommunikation och affärsutveckling för LoV-IoT

Energi

PMO-support i stort EU-projekt med 18 partners

Smarta städer

Miljöväder – ett IoT-projekt

Smarta städer

Positionera byggbolag inom social hållbarhet

Smarta städer

Kommunikationskoncept för hållbara transporter

Finansering

Identifiera partners för EU-ansökan

Smarta städer

Innovationsledning av Tysta Offentliga Rum

Smarta städer

Innovativa Kalmar

Smarta städer

Affärsnytta för hållbara attraktiva städer

Energi

Företag för innovativ miljöteknik i Västsverige

Energi

Digitala energitjänster för fjärrvärme

Innovation

Kommersialisering av digitalt system för avfallshantering

Energi

3D-karta visualiserar Innerstadens energianvändning

Smarta städer

Digitalisering av eventupplevelsen med MatchMode

Finansering

Innovationstävling – Resenärskampen

Smarta städer

Digital evenemangsarena – Smart City Event

EU - Horisont 2020

Strategiskt förarbete inför EU-projekt

Energi

Affärsutveckling och kommunikationstjänster för Celsius

Smarta städer

Innovationstävling – Resenärskampen 2012