Omvärldsbevakning inom Smarta Städer

Omvärldsbevakning inom Smarta Städer

Kartläggning av aktörer i Sverige och internationellt

 
Smarta städer och samhällen är ett profilområde inom Högskolan i Halmstad. Som ett led i deras verksamhetsutveckling genomförde IMCG en omvärldsbevakning för att identifiera relevanta aktörer inom området.

I uppdraget ingick att identifiera aktiva mindre städer i Sverige, Norden och norra Europa samt forskargrupper som jobbar tvärdisciplinärt med frågan. En viktig framgångsfaktor har varit utgångspunkten i IMCG:s engagemang i olika projekt med bäring på smarta städer som exempelvis IRIS, DenCity, LoVIoT, Unitedgrid, Flexigrid och Celsius.

Vill du bidra till projektet eller veta mer?

Kontakta Johan Emanuel.