Kommersialisering av digitalt system för avfallshantering

Kommersialisering av digitalt system för avfallshantering

[lead]iCan – Ruttoptimering för avfallsbranschen.[/lead]

På uppdrag av Högskolan i Skövde undersökte IMCG den kommersiella potentialen i forskningssystemet iCan, som digitalt optimerar rutter och logistik vid avfallshantering.

I verifieringsrapporten identifierades möjligheterna att paketera iCan till en produkt att erbjuda på marknaden. Bland annat analyserades affärsmöjligheter, kringtjänster och mognadsgrad.

iCan tas fram av ett forskarteam från Gothia Science Park i Skövde där Anna Syberfeldt, som är lektor i automatiseringsteknik leder projektet. Systemet effektiviserar ledning, planering, drift och övervakning för olika typer av transport- och logistikproblem.

Verifieringsuppdraget finansierades av Innovationskontor Väst.

Användningsområden:

  • Avfallshantering
  • Pick-up- och leveranstjänster
  • Transporter
  • Materialhantering
Vill du veta mer om iCan?

Kontakta Jonas Norrman.