Miljöväder - ett IoT-projekt

Miljöväder – ett IoT-projekt

Ett Internet of Things projekt för att mäta och visualisera luftföroreningar och buller.

IMCG har varit delaktiga i arbetet med ansökan till Vinnova-finansierade Internet of Things projektet Miljöväder. Under projekttiden medverkar IMCG med expertis inom kommunikation både strategiskt och operativt samt med att kommersialisera och lansera konceptet till en internationell marknad.

Syftet med projektet Miljöväder är att mäta luftföroreningar och buller med hjälp av ett 50-tal sensorer som installeras kring Korsvägen och Gårda i Göteborg. I första hand placeras de i närheten av skolor och förskolor.  Det långsiktiga målet är att kunna visualisera halterna i realtid i en app. Den som laddar ner Miljöväder-appen ska kunna få tips på alternativa transportsätt eller rutter, både för att främja sin egen hälsa och för att bidra till en renare luftmiljö. Genom att involvera skolor ska projektet även leda till en ökad medvetenhet hos elever och allmänhet.

Göteborg är en trafikintensiv stad och vägtrafiken är den föroreningskälla som påverkar luftföroreningshalterna i gatunivå allra mest. Sensorerna i Miljöväder ska mäta kvävedioxid, partiklar och buller vilka tillsammans ger en bra bild över föroreningssituationen.

Bakom Miljöväder står IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med miljöförvaltningen i Göteborgs Stad, Acreo Swedish ICT, IMCG, Interaktiva institutet och Vinnter. Miljöväder delfinansieras av Vinnova.

Vill du veta mer om Miljöväder?

Kontakta Jonas Norrman.