Ramavtal med Jönköping Energi

Ramavtal med Jönköping Energi

Förändringsledning, affärsutveckling och innovation

Jönköping Energi AB  med dotterbolag, Jönköping Energi Nät AB, Netsam AB och Huskvarnaåns Kraft AB har upphandlat IMCG som expertkonsulter.

Exempel på tjänster som innefattas i upphandlingen/avtalet är:
Affärs- och organisationsutveckling
Förändringsledning
Digital transformation
Strategiarbete kopplat till Utvecklingsklustret
Digitala kundupplevelser, CRM och webbprojekt

IMCG har under flera år stöttat Jönköping Energi med olika typer av tjänster. Senast inom affärsutveckling och projektledning av digital transformation. Genom de internationella projekt som IMCG medverkar i inom energi och smarta städer som UnitedGrid, Celsius och FlexiGrid finns goda möjligheter till kunskapsöverföring som accelererar arbetet mot ett hållbart samhälle.

Vill du veta mer?

Kontakta Jonas Norrman.