Ett urval av våra:

Kundprojekt

Verksamhetsutveckling

Årlig genomgång av affärsmodell och uppdatering av affärsplan

Smarta städer

Smart Turism och Smarta Destinationer

Digital transformation

Alfons Åbergs Kulturhus – Digitalisera mera!

Affärsutveckling

Marknadsstimulering för hållbara affärsmodeller

Affärsutveckling

DenCity: Hållbar stadsutveckling

Affärsutveckling

Ramavtal med Jönköping Energi

Verksamhetsutveckling

Kompetensutveckling för innovationsaktörer

Affärsutveckling

Marknadsanalys

Affärsutveckling

Workshop: Affärsmodeller – hela värdekedjan synliggörs

Affärsutveckling

Organisationsutveckling

Affärsutveckling

Verksamhetsutveckling för europeiskt kunskapscentrum

Affärsutveckling

Stöd till styrelsearbete – internationell benchmarking

EU - Horisont 2020

Marknadsanalys

Affärsutveckling

EU-project: IRIS

EU - Horisont 2020

EU-projekt: InspireWater

Samhällsbyggnad

Kommunikation och affärsutveckling för LoV-IoT

Smarta städer

Innovationsledning av Tysta Offentliga Rum