Organisationsutveckling

Organisationsutveckling

Processer för arbetsmetod, team och kommunikation

IMCG har för Sveriges största forskningsinstitut RISE Research Institutes of Sweden utvecklat processer och förslag på hur arbetet kring team, affärserbjudande och kommunikation kan drivas vid ett samverkansinitiativ inom organisationen – när flera avdelningar ska arbeta tillsammans.

IMCG faciliterade workshops, levererade ett omfattande strategidokument med tydliga riktlinjer och guidelines för verksamhetsledare och arbetsgrupp att följa. IMCG fungerade även som bollplank för ansvariga personer på olika nivåer inom organisationen samt var tillgängliga under implementering.

Fokus i uppdraget var att:

* skapa rutiner för teamkänsla

* få medarbetarna att arbeta fram ett gemensamt affärserbjudande

* utveckla en säljorganisation och identifiera kunder

* vägledning för strategisk kommunikation internt och externt under ett förändringsarbete

Vill du veta mer?

Kontakta Jonas Norrman.